„Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean” a fost indexat în eLIBRARY.RU / «Ежегодник Лаборатории по Анализу Приднестровского Конфликта» был индексирован в eLIBRARY.RU

„Anuarul Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean” a fost indexat în eLIBRARY.RU – cea mai mare bibliotecă electronică de publicații științifice din Rusia, cu căutare și analiză bogată de informații științifice. Biblioteca este integrată cu Russian Science Citation Index (RSCI) – un instrument gratuit disponibil public pentru măsurarea activității de publicare a oamenilor de știință și organizații, creat prin ordin al Ministerului Educației și Științei Federației Ruse. eLIBRARY.RU și RSCI sunt dezvoltate și susținute de compania Scientific Electronic Library.

Biblioteca electronică științifică eLIBRARY.RU este cel mai mare portal informațional și analitic rus din domeniul științei, tehnologiei, medicinei și educației, care conține rezumate și texte complete de peste 29 de milioane de articole și publicații științifice, inclusiv versiuni electronice ale mai mult de 5600 de reviste științifice și tehnice ruse, din care peste 4800 de reviste sunt în domeniul public.

Astăzi, pentru vizitatorii site-ului eLIBRARY.RU sunt disponibile rezumate și texte complete de peste 29 de milioane de articole și publicații științifice, inclusiv versiuni electronice ale mai mult de 5600 de reviste științifice și tehnice ruse. Numărul total de utilizatori instituționali (organizații) înregistrați este de peste 2800. În sistem sunt înregistrați 1,7 milioane de utilizatori individuali din 125 de țări ale lumii. Cititorii primesc în fiecare an peste 12 milioane de articole cu text complet din bibliotecă și vizualizează peste 90 de milioane de adnotări.

«Ежегодник Лаборатории по Анализу Приднестровского Конфликта» был индексирован в eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и анализа научной информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) – созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения публикационной активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и поддерживаются компанией “Научная электронная библиотека”.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 29 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе.

На сегодня посетителям eLIBRARY.RU доступны рефераты и полные тексты более 29 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов. Общее число зарегистрированных институциональных пользователей (организаций) – более 2800. В системе зарегистрированы 1,7 миллиона индивидуальных пользователей из 125 стран мира. Ежегодно читатели получают из библиотеки более 12 миллионов полнотекстовых статей и просматривают более 90 миллионов аннотаций.