Alin Gvidiani: Cu privire la modalitatea de asigurare a accesului în traficul rutier internaţional a autovehiculelor cu plăci din regiunea transnistreană

Problema autovehiculelor cu plăci originare din regiunea transnistreană este una istorică, legată de libera circulaţie, de implementarea cerinţelor Convenţiei de la Viena cu privire la traficul rutier din 08.11.1968 la care Republica Moldova este parte-contractantă și de necesitatea aducerii mijloacelor de transport respective în câmpul legal național.

Soluţionarea problemei este indispensabilă și se impune o reglementare neîntârziată, în contextul în care unitățile cu asemenea însemne sunt într-un număr semnificativ și pe malul drept al r.Nistru, eludând astfel plățile vamal-fiscale la bugetul național, dar și nepermițând verificarea acestora într-o bază de date veridică și cu informații accesibile din cele stocate în regiunea transnistreană, or, anume acest factor alimentează fenomenul evaziunii fiscale și pe cel al falsificării documentelor și elementelor de identificare a autovehiculelor. Mai mult decât atât, în procesul participării în traficul rutier internațional se generează situații de confuzie (auto cu numere din stânga Nistrului circulă în prezent fără careva obstacole în mai multe state din spațiul CSI, preponderent, în Ucraina, F.Rusă, Belarus și Kazahstan), în special, în cazul implicării acestor mijloace de transport în accidente sau atunci când sunt reținute pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră, or, în situațiile de litigii așa-numitele structuri secesioniste se eludează de la răspunderea juridică și consecințele de resort sunt suportate de către autoritățile constituționale.

Conform datelor existente, în regiunea transnistreană sunt “înregistrate”  aproximativ 180 de mii de unități de transport. Dintre acestea, pe perioada anului 2016 au efectuat testarea tehnică în stânga Nistrului circa 107 mii de autovehicule. Datele prezentate de către Serviciul tehnologii informaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, demonstrează că pe parcursul unui an se înregistrează mai mult de 1 mln. de treceri ale mijloacelor de transport nominalizate (una și aceiași mașină poate intersecta linia administrativă de mai multe ori). În luna aprilie 2016 a fost efectuată monitorizarea trecerilor autovehiculelor în unul din posturile vamale de control intern și s-a constatat că din totalul de 2127 de treceri, 1288 unități (60%) aparțin transportului înmatriculat în regiunea transnistreană, 804 unități (35%) aparțin transportului înmatriculat în R. Moldova și 35 unități (5%) – aparțin transportului în tranzit.

O parte importantă de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere al R.Moldova sunt comise de către autoturismele “înregistrate” în regiunea transnistreană, iar acestea nu pot fi supuse identificării în regim automat prin sistemul ”Acces”.

Pe teritoriul țării autovehiculele din regiunea transnistreană nu întâmpină bariere în calea liberei circulații, iar pe teritoriul statelor unde sunt admise, acestora nu li se aplică restricții de circulație urmare a instituirii unui moratoriu temporar la un act departamental al Poliției de Frontieră, dacă sunt respectate anumite condiții determinate (posesorul/conducătorul auto sa fie domiciliat permanent în regiune și să demonstreze documentar acest fapt, să fie prezentate acte de identitate și de călătorie obligatorii la trecerea frontierei de stat, să fie asigurată respectarea cerințelor naționale și internaționale în domeniul de referință).

Dosarul autovehiculelor din regiunea transnistreană figurează în mod constant pe parcursul ultimilor 10 ani pe agenda negocierilor și în special a grupurilor de lucru pentru transport auto și dezvoltarea infrastructurii drumurilor, în cadrul cărora la 14 martie 2013, experții sectoriali din partea Chișinăului și Tiraspolului, urmare a consultărilor purtate au agreat un model neutru al plăcuțelor auto destinat transportului marfar şi celui de pasageri, care puteau servi ca mostră și pentru unităţile de transport private. Însă, ulterior, datorită abordărilor confrontaționiste ale părții transnistrene, dezvoltarea dialogului pe această dimensiune a fost imposibil de realizat.

Totodată, subiectul autovehiculelor cu plăci din regiunea transnistreană a fost inclus în prevederile pct.2 din Protocolul de la Berlin din 03 iunie 2016, prin care se stipula că părţile urmează să continue activitatea în cadrul grupurilor de lucru de profil având ca punct de reper Opinia tehnică elaborată de Misiunea EUBAM în septembrie 2015.

În cadrul şedinţelor GL pentru transport auto din anul 2016, precum şi în cadrul conferinţei bavareze pentru promovarea măsurilor de consolidare a încrederii din iulie 2016, a fost clarificată şi poziţia Misiunii EUBAM în partea ce ţine de eliberarea certificatului de înmatriculare, agreându-se că procedura respectivă e mai convenabil de efectuat la subdiviziunile teritoriale ale Întreprinderii de Stat „Registru”. Înregistrarea unităţilor de transport se va face în baza Instrucţiunii „Cu privire la procedura de luare la evidenţă a mijloacelor de transport din Transnistria”, elaborată de experţii ÎS „Registru”.

Pe parcursul anului 2017, în cadrul tuturor ședințelor GL sectorial, dar și la cele 6 întrevederi ale reprezentanților politici de la Chișinău și Tiraspol a fost reiterată poziția autorităților de profil ale RM că pentru a asigura accesul în traficul rutier internaţional a mijloacelor de transport auto cu plăci din regiunea transnistreană soluția scontată se va baza pe:

– respectarea integrală a cerințelor Convenţiei de la Viena privind circulaţia rutieră din 1968, în special a prevederilor art.35-37, care prevăd condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească automobilele pentru a fi admise în traficul internaţional, reglementează aspecte privind procedura înregistrării, numărul de înregistrare, cerinţele tehnice faţă de transportul auto şi revizia tehnică, permisul de conducere (de model naţional);

– obligativitatea readucerii acestor mijloace în câmpul legal al RM;

– înmatricularea obligatorie la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice (părții transnistrene i s-a propus și opțiunea deschiderii unor asemenea filiale la Bender și Tiraspol) cu aplicarea unor proceduri simplificate de luare la evidență și a unor scutiri la plata accizelor;

– uniformizarea tarifelor și plăților vamale pe ambele maluri ale Nistrului;

– obținerea certificatelor de înmatriculare și a documentației tehnice conforme standardelor naționale și internaționale cu prezența elementelor de identificare a statului RM;

– trecerea procedurii de verificare a stării tehnice a automobilelor la staţii autorizate de către organele competente ale RM;

– asigurarea accesului la o bază de date gestionată la Chișinău (funcțională, inclusiv pe linia Interpol şi Europol);

– eliberarea unor plăci de înmatriculare de model autorizat și acceptat la nivel mondial;

implementarea integrală în regiunea transnistreană a standardelor internaționale în domeniul certificatelor de asigurare obligatorie auto “Cartea Verde”.

Partea transnistreană însă continuă să se manifeste prin abordări politizate și incompatibile cu exigențele legislației naționale și ale Convenției din 1968, insistând pe modelul plăcuțelor care să conțină simboluri din regiunea transnistreană fără prezența inscripției „MD” pe care o propune să fie lipită ca un sticker pe parbrizul din spate al autovehiculului, înregistrarea să fie efectuată la ,,МРЭО Приднестровья” cu demararea unui schimb de date cu Agenția Servicii Publice (ex-CRIS ,,Registru”), testarea tehnică să aibă loc la centrele neautorizate din stânga Nistrului, culoarea certificatului de înmatriculare să fie diferită de cea existentă pe malul drept cu omiterea pe partea din față a drapelului tricolor și a sintagmei ,,Republica Moldova” din titlul certificatului, pașaportul tehnic să fie păstrat în forma aprobată de pretinsele structuri din stânga Nistrului.

Sub aspect legal și de interes național nici una din propunerile Tiraspolului nu este admisibilă, respectiv, procesul de negocieri continuă, fiind căutate opțiuni de soluționare atât din perspectiva formulei neutre a plăcilor și documentelor însoțitoare, cât și din perspectiva modelelor naționale deja existente, ultima opțiune fiind cea mai binevenită întru evitarea precedentelor nedorite dar și a identificării pe extern a Republicii Moldova ca un stat integru, suveran, indivizibil și capabil să-și onoreze angajamentele internaționale asumate.

Indiferent de evoluțiile înregistrate în procesul de negocieri, reieșind din intenția autorităților din Ucraina de a interzice în timpul apropiat circulația pe teritoriul său a automobilelor cu plăci din regiunea transnistreană, dar și reieșind din obligația pozitivă a autorităților constituționale de a identifica și implementa un mecanism funcțional și legal de luare la evidență a acestora la autoritățile naționale competente în termeni proximi Guvernul Republicii Moldova va promova un proiect de act normativ consolidat, care va propune o soluție viabilă întru plasarea sub regim vamal de import şi înregistrarea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova a tuturor mijloacelor de transport auto cu plăci din regiunea transnistreană, a căror posesori/ conducători domiciliază permanent în localităţile din Zona de Securitate, raionul Dubăsari, municipiul Bender şi din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului.

Reamintim că un prim pas în acest sens a fost făcut prin promovarea art.IX al Legii nr.280 din 16.12.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative și a Hotărârii Guvernului nr.83 din 20.02.2017, prin care au fost puse în aplicare prevederile legii respective. Corespunzător, pentru a asigura o continuitate procesului se va examina posibilitatea promovării unor amendamente la aceste acte normative, cu realizarea opțiunii de scutire de la plata accizelor vamale a autovehiculelor cu plăci din regiunea transnistreană care au o vechime mai mare de 17-30 ani și a căror valoare de piață (costul acestora) este net inferioară taxei vamale aplicate, iar pentru cele care au fost introduse pe teritoriul țării după 01.01.2001 (data instituirii accizelor in RM) să se achite o acciză în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul în curs.