28.04.2017: Securitatea publică din nou în vizorul Comisiei Unificate de Control

În cadrul şedinţei ordinare a Comisiei Unificate de Control (CUC) desfăşurate pe 27 aprilie curent în or. Bender au fost abordate 11 subiecte. Şedinţa a fost condusă de delegaţia transnistreană în CUC.

Delegația Republicii Moldova în CUC a venit cu iniţiativa de a include pe agenda şedinţei subiectul cu privire la „asigurarea transparenței militare totale în Zona de Securitate (ZS) în corespundere cu prevederile Acordului din 1992”. În urma unor schimburi de opinii s-a conchis asupra necesităţii efectuării unor consultări şi de a continua abordarea subiectului la ședința următoare a CUC.

De asemenea, membrii CUC au audiat și aprobat raportul săptămânal privind situaţia din ZS. În context, a fost menţionată depistarea şi predarea din partea populației a unor loturi impunătoare de armament și muniții păstrate ilegal. În acest sens, a fost luată decizia ca instituţiile de drept să investigheze cazurile şi să raporteze CUC.

În legătură cu cele menționate mai sus, precum și reieşind din faptul că a fost creată situaţie de pericol pentru securitatea publică, viaţa și sănătatea oamenilor şi bunurilor acestora, membrii CUC au difuzat o adresare către populație prin care au solicitat predarea benevolă a armamentului și munițiilor (poate fi citită mai jos).

Alte subiecte, precum examinarea situaţiei posturilor, amplasate neautorizat în Zona de Securitate, identificarea  mecanismului viabil de menţinere a ordinii de drept, incidentul din 05 decembrie 2012 în Sectorul Sud al Zonei de Securitate legat de instalarea nelegitimă a aşa-numitului post de control lângă trecerea cu bac-ul, în apropierea localităţii Slobozia, situaţia postului ilegal din vecinătatea localităţii Zagornoie, au fost transferate pentru discuţii la următoarele ședințe ale CUC.

Totodată, consultările pe marginea aspectelor enumerate vor mai continua și în cadrul şedinţei copreşedinţilor cu participarea, reprezentanţilor Ucrainei şi ai Misiunii OSCE în Republica Moldova.

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control

 

 

ОБРАЩЕНИЕ

ОБЪЕДИНЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

к населению, проживающему в зоне безопасности, о добровольной сдаче оружия и боеприпасов

В рамках исполнения «Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» от 21 июля 1992 года, правоохранительными органами сторон осуществляется комплекс мер, в том числе и профилактического характера, по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боевых припасов у населения. Как результат произошло существенное сокращение регистрации преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а фактов их хищения в последнее время не зарегистрировано.

Вместе с тем Объединенная Контрольная Kомиссия в ходе своих заседаний по-прежнему сталкивается с фактами выявления бесхозных или незаконно хранимых оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Зоне Безопасности.

В целях снижения уровня возможных тяжких последствий, связанных со случаями бесконтрольного оборота вооружений в Зоне Безопасности, ОКК призывает жителей обоих берегов р. Днестр, добровольно сдавать правоохранительным органам сторон при содействии Совместных Миротворческих Сил, незаконно хранимое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и другие предметы, запрещенные к гражданскому обороту.

В этой связи Объединенная Контрольная Комиссия разъясняет гражданам, проживающим в Зоне Безопасности, что согласно действующим нормам уголовного права на обоих берегах Днестра, лица, добровольно сдающие незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной, административной и иной ответственности.

ОКК выражает надежду, что реализация предлагаемых мер позволит существенно сократить незаконный оборот указанных опасных предметов в Зоне Безопасности и, тем самым, окажет содействие повышению уровня стабильности и взаимного доверия сторон.