28.02.2014: La Viena s-a desfăşurat prima rundă de negocieri din acest an în formatul „5+2”

În perioada 27-28 februarie 2014 la Viena, sub egida Preşedinţiei comune elveţiene şi sârbe a OSCE s-a desfăşurat prima reuniune din acest an a negocierilor în formatul „5+2” privind reglementarea conflictului transnistrean. Negocierile au fost moderate de către Reprezentantul special al Preşedinţiei OSCE pentru reglementarea conflictului transnistrean, Ambasadorul Radojko Bogojevic. Delegaţia moldovenească a fost condusă de către Viceprim-ministrul pentru reintegrare Eugen Carpov.

În debutul rundei, participanţii la reuniune au semnat decizia protocolară cu privire la unele aspecte ce ţin de libertatea circulaţiei populaţiei, care a fost negociată la runda precedentă de la Kiev. În acest document participanţii au salutat şi apreciat pozitiv adoptarea de către autorităţile moldoveneşti a amendamentelor la legislaţie care au permis eliminarea amenzilor administrative, aplicate anterior locuitorilor din regiunea transnistreană care deţin paşapoarte străine. De asemenea, în această decizie Chişinăul şi Tiraspolul au exprimat disponibilitatea de a nu crea obstacole noi în calea liberei circulaţii a persoanelor şi de a întreprinde eforturi în vederea reducerii barierelor existente. Documentul prevede şi necesitatea intensificării acţiunilor pentru soluţionarea altor subiecte legate de problematica libertăţii circulaţiei, inclusiv deschiderea circulaţiei pe podul de la Gura-Bîcului.

Participanţii la reuniune au trecut în revistă realizarea înţelegerilor convenite anterior în domeniile protecţiei mediului înconjurător, asigurării cu pensii şi indemnizaţii sociale, demontării funicularului de transportare a materiei prime de lângă oraşele Rîbniţa şi Rezina ş.a.

Au fost discutate modalităţile de îmbunătăţire a interacţiunii în sfera economică prin prisma iniţiativelor înaintate de Chişinău şi Tiraspol. În acest sens, delegaţia moldovenească a accentuat că ideea creării spaţiului economic unic, în ceea ce priveşte standardele, cadrul normativ şi politicile aplicate în domeniul economic, este direcţionată spre apropierea celor două maluri ale Nistrului.

În contextul examinării subiectelor vizând domeniul educaţiei, o atenţie specială a fost acordată problemelor cu care se confruntă şcolile cu predare în grafia latină în regiunea transnistreană. Partea moldovenească a reiterat necesitatea asigurării condiţiilor adecvate pentru funcţionarea normală a şcolilor respective şi abţinerii de la acţiuni unilaterale ce ar putea influenţa negativ procesul de studii. Subiectul în cauză rămâne unul prioritar pe agenda negociatorilor politici.  De asemenea, au fost discutate aspecte ce ţin de actele de studii pentru învăţământul superior care sunt eliberate de către Tiraspol. Reprezentantul politic din partea Chişinăului, Eugen Carpov, a exprimat disponibilitatea de a continua discuţiile în cadrul grupurilor de lucru sectoriale cu implicarea partenerilor internaţionali implicaţi în procesul de reglementare.

Participanţii la reuniune au convenit să organizeze următoarea şedinţă în formatul „5+2” în luna aprilie 2014 la Viena. Runda de negocieri s-a încheiat tradiţional cu o conferinţă de presă, în cadrul căreia reprezentanţii părţilor au relatat despre conţinutul discuţiilor purtate.

 

Biroul pentru Reintegrare