27.11.2015: Comunicat de presă: Componenta transnistreană continuă obstrucționarea activității CUC și tensionarea artificială a situației din Zona de Securitate

Componenta transnistreană continuă obstrucționarea activității CUC și tensionarea artificială a situației din Zona de Securitate

 

La întrunirea Comisiei Unificate de Control (CUC) din 26 noiembrie 2015, delegația Federației Ruse a inițiat din nou desfășurarea şedinţei neordinare, pe agenda căreia figurau aceleași subiecte legate de aprobarea candidaturii unui membru al componentei ruse în CUC și rotația unor observatori militari ruși.

Cu referire la primul subiect, delegaţia moldovenească a menționat despre inoportunitatea abordării acestuia și a reiterat necesitatea luării în considerație a recomandărilor vociferate în cadrul a 10 ședințe consecutiv.

În ceea ce ţine de subiectul al doilea,  delegația Republicii Moldova a propus repetat aprobarea conform procedurii stabilite a noilor observatori militari ruși și a reamintit despre necesitatea trecerii necondiționate la discutarea subiectului liberei circulații, tergiversat sub diverse pretexte de către reprezentanții Tiraspolului din 29 ianuarie 2015. Într-o manieră uzuală deja, reprezentanții Federației Ruse și cei din partea Tiraspolului, din nedorința de a avansa discuțiile pe problemele enumerate, au blocat din nou lucrările ședinței, fără a trasa o perspectivă clară în acest sens.

În cadrul şedinţei delegaţia Republicii Moldova a înmânat tuturor reprezentanţilor în Comisie o adresare, în care a solicitat părții transnistrene să stopeze acțiunile cu caracter provocator din perimetrul Zonei de Securitate și în imediata apropiere  (utilizarea neautorizată a spațiului aerian), precum și să se abțină de la tensionarea situației în regiune.

Totodată, reieșind din unele semnale operative referitor la posibilitatea desfășurării unor eventuale scenarii cu caracter destabilizator în perioada așa-numitului ”scrutin electoral” din regiune, preconizat pentru 29 noiembrie 2015, către componenta transnistreană s-a intervenit cu apelul de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a menține situația în albia normalității, cu respectarea regimului existent în Zona de Securitate și neadmiterea încălcării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În aceiași ordine de idei, atenționăm populația și cetățenii străini aflați în Republica Moldova asupra necesității de a se abține de la deplasări neîntemeiate în regiunea transnistreană în perioada 28-29 noiembrie 2015, pentru a evita potențiale incidente și provocări premeditate din partea reprezentanților structurilor de forță din regiune.

 

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control