27.09.2014: Conferinţa “Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii și a cooperării sectoriale între cele două maluri ale râului Nistru”

La data de 26 septembrie 2014, şeful Biroului pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan a participat la Conferința Internațională “Promovarea măsurilor de consolidare a încrederii și a cooperării sectoriale între cele două maluri ale râului Nistru”. Scopul conferinței a fost de a evalua acţiunile implementate, precum și de a identifica noi oportunități pentru dezvoltarea cooperării practice între cele două maluri ale Nistrului.

În cadrul conferinţei s-a menţionat că autorităţile încearcă să rezolve problema transnistreană prin îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei afectate de conflict prin intermediul programului Măsurile de Consolidare a Încrederii între ambele maluri ale Nistrului. Măsurile sunt sprijinite de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează în primul rând populaţiei din Zona de securitate şi care promovează cooperarea între comunităţile de pe ambele maluri ale Nistrului pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.

“În pofida unor diferenţe de viziuni şi perspective vizavi de conflictul transnistrean, există multe legături dintre populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului. Toate etniile sunt unite prin adânci rădăcini istorice, cultură comună şi tradiţii, mariaje mixte, care demonstrează capacitatea populaţiei de a convieţui în acelaşi stat în pace şi înţelegere”, a precizat Gheorghe Bălan.

De asemenea, a fost menţionat că Guvernul Republicii Moldova împreună cu partenerii internaţionali au finanţat şi sprijinit realizarea a peste 220 de proiecte în localităţile din Zona de Securitate. În acest context, Gheorghe Bălan a mulţumit Uniunii Europene şi OSCE pentru implicarea activă în procesul de soluţionare şi în cel de consolidare a încrederii dintre maluri, apreciind contribuţia actorilor internaţionali la dezvoltarea relaţiilor şi restabilirea legăturilor dintre comunităţi.

Implementarea consistentă a programului Măsurile de Consolidare a Încrederii va fortifica relaţiile între ambele maluri ale Nistrului şi va contribui la procesul restabilirii integrităţii Republicii Moldova.

 

Sursa: http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=606&id=8183