25.11.2017: Reprezentanții politici din partea Chişinăului şi Tiraspolului au semnat 4 decizii protocolare ce vizează soluționarea problemelor de interes major

Astăzi, 25 noiembrie 2017, în incinta Casei de Cultură “P.Tkacenko” din or.Bender, a avut loc o nouă ședință de lucru a reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chişinăului şi Tiraspolului, Gheorghe Bălan şi Vitalii Ignatiev.

În cadrul întrevederii au fost coordonate și definitivate textele unor proiecte de decizii protocolare referitoare la subiecte din domeniul educației, agriculturii și telecomunicației, conceptele cărora au fost consultate în prealabil la nivelul experților de profil și prin platforma de dialog a reprezentanților politici.

În contextul finalizării negocierilor pe marginea problemelor enunțate, reprezentanții politici au semnat 4 decizii protocolare sectoriale, după cum urmează:

1. Decizia protocolară “Cu privire la asigurarea funcționării școlilor moldovenești cu predare în grafia latină”.

2. Decizia protocolară “Cu privire la aplicarea apostilei pe actele de studii emise în regiunea transnistreană”.

3. Decizia protocolară “Cu privire la unele măsuri de reglementare a problemelor legate de realizarea “Mecanismului din anul 2006” referitor la utilizarea terenurilor agricole, amplasate în raionul Dubăsari, după traseul Tiraspol-Camenca”.

4. Decizia protocolară “Cu privire la măsurile de organizare a interacțiunii în domeniul telecomunicațiilor”.

Prevederile Deciziei protocolare referitoare la instituțiile de învățământ moldovenești conțin multiple angajamente în ceea ce privește diminuarea tarifelor la serviciile comunale, stabilirea unor plăți simbolice pentru arendarea clădirilor cu stipularea expresă că contractele de arendă vor fi încheiate pe un termen de 10 ani cu posibilitatea prolongării ulterioare a acestora, determinarea posibilității utilizării loturilor de pământ pe care sunt amplasate aceste școli, asigurarea liberei circulații a profesorilor și a elevilor, precum și aprovizionarea nestingherită cu materiale didactice și bunuri necesare pentru buna desfășurare a procesului educațional.

Prin documentul ce se referă la apostilarea actelor de studii din regiunea transnistreană s-au convenit modelele neutre de ștampilă și de diplomă, pe care organul competent al Republicii Moldova urmează să aplice apostila în corespundere cu cerințele Convenției de la Haga cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine din 05.10.1961.

Decizia protocolară pe problema terenurilor arabile din r-nul Dubăsari creează cadrul necesar pentru restabilirea Mecanismului de prelucrare a pământurilor din anul 2006 și pentru prelucrarea nestingherită a acestora de către proprietarii și fermierii din satele Doroțcaia, Cocieri, Coșnița, Molovata Nouă, Pohrebea, Pârâta și Vasilievca.

Prin documentul din sfera telecomunicațiilor părțile au convenit să întreprindă măsurile ce se impun în vederea restabilirii între cele două maluri ale Nistrului a  conexiunilor de telefonie fixă și mobilă, precum și a infrastructurii de resort din domeniul comunicațiilor electronice, cu detalierea acțiunilor sectoriale într-un mecanism de interacțiune sectorială ce va fi elaborat și definitivat la nivel de experți.

În cadrul briefingului de presă Vicepremierul Gheorghe Bălan a menționat că progresele obținute pe aspectele de referință reflectă voința politică expresă a Chișinăului și a Tiraspolului de a soluționa problemele de interes major pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului, de a îmbunătăți situația social-economică din regiunea transnistreană, de a dinamiza dialogul în procesul de negocieri și de a avansa mișcarea acestuia spre apropierea celor două maluri.

De asemenea, reprezentanții politici au reiterat necesitatea și disponibilitatea de a continua eforturile în vederea identificării unor soluții viabile și la alte probleme cu care se confruntă populația.

Sursa:

http://gov.md/ro/content/reprezentantii-politici-din-partea-chisinaului-si-tiraspolului-au-semnat-4-decizii