25.09.2015: Comunicat al Delegației moldovene în Comisia Unificată de Control

Componenta transnistreană sabotează lucrările Comisiei Unificate de Control

 
 

2015-09-25 12:07

În cadrul şedinţei Comisiei Unificate de Сontrol din 24 septembrie 2015 delegaţia Republicii Moldova în conformitate cu ordinea de zi aprobată anterior a reiterat necesitatea continuării discuţiilor pe subiectul legat de asigurarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin Zona de Securitate, cu luarea în consideraţie a sugestiilor înaintate de Misiunea OSCE, care au la bază viziunile generalizate ale tuturor delegaţiilor.

Acest subiect rămâne a fi unul stringent şi de neamânat reieșind din acţiunile sistematice de intimidare ale reprezentanților structurilor de forţă transnistrene care impun restricții nejustificate în calea liberei circulații a locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, precum și aplică măsuri discriminatorii în raport cu jurnaliștii instituțiilor media moldoveneşti.

Tentativele delegaţiei Republicii Moldova de a aduce discuţiile în albia prevederilor Regulamentului de activitate a  Comisiei Unificate de Control şi în platforma unui dialog constructiv au eşuat din cauza comportamentului inadecvat, lipsei dorinţei şi incapacității manifestate de reprezentanţii Tiraspolului pentru a găsi o soluţie în măsură să asigure circulaţia nestingherită a cetăţenilor prin Zona de Securitate.

Consultările pe marginea problemei liberei circulații vor continua la reuniunea CUC din 01 octombrie 2015.

 

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control