24.01.2014: Delegaţia Republicii Moldova în CUC condamnă declaraţiile aşa-numitului “KGB” transnistrean

Pe 23 ianuarie, în cadrul şedinţei Comisiei  Unificate de Control, Delegaţia Republicii Moldova a insistat asupra includerii  în ordinea de zi a subiectului “Privind imixtiunea ilegală a serviciilor  speciale ale regiunii transnistrene în activitatea CUC, contrar reglementărilor  de bază ale operaţiunii de pacificare”. Acest demers vine ca urmare a  declaraţiei făcute pe 22.01.2014 de către aşa-numitul “KGB” transnistrean, în  care cere conducerii organelor de drept ale Republicii Moldova ca în decurs de o  lună să întreprindă măsuri în vederea retragerii din or. Bender a tuturor  structurilor de forţă, a subdiviziunilor Inspectoratului de poliţie şi IS CRIS  “Registru”, precum şi altor autorităţi publice ale Republicii  Moldova.

Specificăm că în conformitate cu „Acordul privind principiile  reglementării paşnice a conflictului armat din regiunea transnistreană a  Republicii Moldova” din 21 iulie 1992, este prevăzut expres faptul că ordinea  publică în or. Bender este asigurată de către Comisia Unificată de Control în  interacţiune cu organele de poliţie ale Republicii Moldova şi aşa-numita  „miliţie transnistreană”. Astfel, acţiunile Tiraspolului reprezintă o ameninţare  directă la adresa mecanismului actual de pacificare şi o tentativă de diminuare  a rolului Comisiei Unificate de Control în gestionarea ordinii publice în or.  Bender, asigurarea securităţii şi neadmiterea acţiunilor de destabilizare a  situaţiei în Zona de securitate. Deoarece poziţia părţii moldoveneşti nu a fost  susţinută de către unele delegaţii ale Comisiei, includerea în agendă a acestui  subiect a fost blocată. Totodată, delegaţia Republicii Moldova a făcut apel  către reprezentanţii Federaţiei Ruse, Ucrainei şi Misiunii OSCE privind  necesitatea luării unei atitudini faţă de declaraţiile serviciilor speciale  transnistrene şi acţiunile provocătoare care destabilizează situaţia în regiune. 

În şirul acestor acţiuni se înscrie şi reţinerea  ilegală de către aşa-numita “patrulă transnistreană de grăniceri”, sub pretextul  “încălcării regimului frontierei de stat şi  „contrabandă”, a reprezentanţilor unei întreprinderi private din Republica  Moldova care transportau utilajul necesar pentru desfăşurarea unor lucrări  tehnice în Zona de securitate. Cu privire la aceste acţiuni nelegitime,  Delegaţia Republicii Moldova in CUC a făcut o declaraţie (se  anexează).

În vederea menţinerii păcii şi securităţii în Zona  de securitate, Delegaţia Republicii Moldova va întreprinde şi pe viitor toate  măsurile necesare pentru aplicarea mecanismelor prevăzute de acordurile  relevante şi va continua să sensibilizeze organismele internaţionale asupra  situaţiei.

 

Delegaţia Republicii Moldova  în CUC

 

ОБРАЩЕНИЕ

делегации Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии  по поводу грубого нарушения приднестровской стороной прав человека в Зоне безопасности и игнорировании требований Соглашения 1992 года

            Делегация Республики Молдова в очередной раз вынуждена обратить Ваше внимание на продолжающиеся нарушения прав человека со стороны силовых структур Тирасполя и игнорировании требований Соглашения от 21 июля 1992 года «О принципах мирного урегулирования военного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» 1992 года.

В адрес Сопредседателя Объединенной Контрольной Комиссии от Республики Молдова поступили обращения от директора SRL “VENAVAGRUP”, Велиогло Н.В., в котором она сообщило о циничном поведении сотрудников силовых структур региона в отношении представителей компании SRL “VENAVAGRUP”, Вдовиченко А. и Берекеля П., которые 20.12.2013 на автомобиле “FordTranzit”, г.н. СРХ 619, при выезде из с.Киркэешть в сторону с.Копанка для проведения регламентных работ в связи с новогодними праздниками на объекте компании “OrangeMoldovaCopancaTIG 680”, были задержаны приднестровским вооруженным пограничным дозором с применением технических средств «еж», якобы за нарушение т.н. «госграницы». После уплаты наложенного штрафа в размере 1480 денежных единиц Приднестровского региона, представители компании были конвоированы на территорию таможни г. Бендеры, где транспортное средство со специальным оборудованием было арестовано.

Об этом инциденте 26 декабря 2013г. на выездном заседании ОКК все делегации Объединенной Контрольной Комиссии были проинформированы с вручением соответствующих прошений компании SRL “VENAVAGRUP” (Рег.135 от 26.12.2013 г.), а

приднестровская сторона выразила готовность оказать помощь в позитивном разрешении сложившейся конфликтной ситуации.

К сожалению, по настоящее время никаких положительных сдвигов не произошло, а ситуация еще сильнее усугубилась. Таможенные структуры г. Бендеры предъявили SRL “VENAVAGRUP” новое неправомерное обвинение и штрафные санкции в размере 260 000 лей. В СМИ Приднестровья силовые структуры дали обвинительную информацию о том, что SRL “VENAVAGRUP” пыталась доставить оборудование на территорию региона контрабандным путем. Складывается впечатление, что подобные безответственные действия силовых структур являются подтверждением тактики Тирасполя по игнорированию базовых документов миротворческой операции, а также ущемлению основных прав граждан в Зоне безопасности. При этом уместно напомнить, что на полевой дороге Киркэешты – Копанка административно подконтрольной Кэушанскому району, аналогичные факты задержания пограничными нарядами граждан «за нелегальное пересечение госграницы» имели место и ранее (наше обращение №ОКК 30 от 5 июля 2012 г.). Однако ОКК по настоящее время не в состоянии привести сложившуюся ситуацию в соответствие с документами, обеспечивающими миротворческий процесс, в виду неконструктивной позиции приднестровской делегации.

В связи с вышеизложенным, и в силу объективных причин, обращаемся ко всем делегациям Объединенной Контрольной Комиссии за оказанием содействия в скорейшем разрешении столь неприглядной ситуации и недопущении впредь односторонних действий по выставлению мобильных пограничных постов в Зоне безопасности. Это действительно могло бы послужить реальным вкладом в дело совершенствования миротворческой операции на берегах Днестра, если конечно, приднестровская сторона в этом на самом деле заинтересована.