22.04.2016: Componenta transnistreană în Comisia Unificată de Control sfidează înţelegerile convenite la nivelul copreşedinţilor

La 21 aprilie 2016, în or. Bender, s-a întrunit Comisia Unificată de Control (CUC), condusă de copreşedintele delegaţiei Federaţiei Ruse. În cadrul şedinţei au fost aprobaţi reprezentanţii Misiunii OSCE în Republica Moldova: Cristian Mura, Lourens Şits şi Anton Tomsen. Concomitent, au fost confirmaţi expertul cu statut permanent al delegaţiei moldoveneşti în Comisie, colonelul de poliţie Gheorghe Cavcaliuc, şef-adjunct al Inspectoratului General de Poliţie al MAI al Republicii Moldova, precum şi observatorul militar din partea Federaţiei Ruse, maiorul Andrei Petuhov. Au fost primite 2 rapoarte săptămânale privind situaţia din Zona de Securitate.

Procedând la examinarea subiectului privind asigurarea liberei circulaţii în Zona de Securitate, urma să fie continuată activitatea în vederea definitivării mecanismului de monitorizare în perimetrul acesteia, conform înţelegerilor convenite în cadrul întrevederilor avute sub egida copreşedintelui Federaţiei Ruse, care a coordonat  acţiunile, cu participarea conducătorilor delegaţiilor, reprezentanţilor Misiunii OSCE şi Ucrainei în CUC.

Constatăm că, toate eforturile depuse de conducătorul delegaţiei ruse, au fost sabotate de către partea transnistreană, care s-a manifestat prin abordări provocatoare şi neconstructive, neglijând vehement înţelegerile convenite în cadrul întrevederilor menţionate mai sus. În condiţiile respective, concluzionăm că, prin astfel de acţiuni componenta transnistreană nu este dispusă să soluţioneze pozitiv problemele existente în Zona de Securitate, ceea ce conduce la blocarea evidentă a activităţii CUC şi discreditarea mecanismului de pacificare.

La compartimentul diverse, partea transnistreană a difuzat o adresare, prin care a învinuit autorităţile Republicii Moldova de zboruri neautorizate în Zona de Securitate, efectuate de aparate de zbor străine, solicitând, totodată, convocarea şedinţei extraordinare a CUC pentru ora 10:00, pe 22 aprilie 2016, în or. Bender.

În context, delegaţia Republicii Moldova a  reamintit că, în cadrul şedinţei din 11 februarie a.c., Comisia Unificată de Control a fost informată despre zborurile care urmau să fie efectuate în perioada martie – mai 2016, legate de lucrările de aerofotografiere şi scanare lazer a obiectelor imobile, în vederea actualizării documentelor cadastrale.

La întrevederea de astăzi a delegaţiilor şi reprezentanţilor Misiunii OSCE şi Ucrainei în CUC, delegaţia Republicii Moldova a difuzat o adresarecu privire la dezinformarea premeditată şi învinuirile componentei transnistrene, în legătură cu efectuarea zborurilor aeriene în scopul actualizării materialelor cadastrale şi a cartografierii teritoriului Republicii Moldova (poate fi citită mai jos).

Sugestia transnistrenilor de a convoca şedinţa extraordinară nu a fost susţinută de nicio componentă a CUC.

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control

Заявление

о преднамеренном искажении приднестровской делегацией

реальных событий связанных с проведением мероприятий по актуализации картографических и кадастровых данных всей территории Республики Молдова.

Молдавская делегация в ОКК изучила обращение приднестровской стороны от 21 апреля 2016г. (исх. №  ОКК-34/ПР) и выражает серьёзную обеспокоенность в  связи с преднамеренным искажением и некорректным интерпретированием в СМИ проводимых мероприятий гражданского характера по созданию общедоступной базы данных в области картографии и кадастра с использованием летательных аппаратов гражданского назначения.

Считаем необходимым обратить внимание участников миротворческого процесса, что молдавская сторона официально известила Объединенную Контрольную Комиссию на очередном заседании 11 февраля 2016 года (исх. № ОКК-02 от 09.02.2016, прилагается) о планировании проведения указанных мероприятий в период марта – мая месяцев сего года и представила технические характеристики летательных гражданских аппаратов, государства регистрации, биографические данные пилотов, диаграмма и количество полетов. Одновременно обратилась с просьбой к приднестровской делегации в ОКК оказать необходимое содействие Агентству Земельных Отношений и Кадастра (АЗОК) Республики Молдова и осуществить согласование запланированных полетов. В этих целях были предоставлены контактные данные ответственных за проведение мероприятий лиц. Полагаем абсолютно некорректным игнорирование приднестровской делегации факта своевременного информирования о планируемых мероприятиях и отсутствие, от них, какого либо официального ответа в ОКК.

Аналогичные мероприятия проводились Агентством Земельных Отношений и Кадастра РМ и ранее – в 2007 и 2015 годах. Отмечаем, что в 2007 году была удовлетворенна просьба руководства Приднестровского региона РМ и предоставлены все ортофотографические планы. По результатам проводимых в этом году мероприятий также предусматривается передача актуализированных картографических и кадастровых материалов приднестровской стороне. Возникает вопрос, каким образом полученные транспарентным путём и передаваемые приднестровской стороне общедоступные ортофотографические материалы гражданского назначения могут являться целью подрыва мира и безопасности в регионе?

В этой связи заявляем, что молдавская сторона никаких агрессивных намерений не вынашивает, военных тактических учений в Зоне Безопасности не проводит и использовать результаты актуализации картографических и кадастровых данных в этих целях не намерена, а озвученные в документе приднестровской делегации спекулятивные идеи на этот счет беспочвенны.

Так же отмечаем, что вопросы хозяйственного и гражданского характера не могут служить основой для созыва экстренного заседания ОКК в случаях, не терпящих отлагательства, так как проводимые молдавской стороной мероприятия не представляют никакой угрозы миру и безопасности в зоне ответственности СМС. При этом, напоминаем, что ОКК не уполномочена регламентировать использование воздушного пространства над всей территорией Республики Молдова, в том числе Зоной Безопасности – ответственным за надзор и контроль в области гражданской авиации являются Орган управления гражданской авиации и Государственное предприятие «MOLDATSA» Республики Молдова.

Более того, подробные пояснения по этому вопросу были предоставлены на расширенном заседании Объединенного Военного Командования от 20.04.2016 года с участием военных представителей Российской Федерации, Республики Молдова, Приднестровья, Украины и Миссии ОБСЕ в ОКК, и в ходе заседания Комиссии от 21.04.2016 года.

           Целью распространения указанных инсинуаций и искажённая трактовка реальностей со стороны приднестровской делегации является их очередной попыткой увода Объединённой Контрольной Комиссии от утверждения согласованных предложений по вопросу «О свободе передвижения в Зоне Безопасности» и деблокированию работы Комиссии.

В связи с этим, проведение экстренного заседания ОКК по требованию приднестровской делегации СЧИТАЕМ НЕОБОСНОВАННЫМ !!!

 

С уважением,

Делегация Республики Молдова в ОКК