21.11.2015: Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată condamnă activitatea distructivă a omologilor transnistreni

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată condamnă activitatea distructivă a omologilor transnistreni

 
2015-11-20 15:07

 

Urmare a întrunirii din 19 noiembrie 2015 a Comisiei Unificate de Control, delegaţia Republicii Moldova vine cu precizări pe marginea unor evenimente care s-au desfăşurat după ce şedinţa a fost considerată închisă fără careva decizii sau hotărîri adoptate.

Condamnăm tratarea eronată în mass-media a opiniei exprimate de delegaţia transnistreană, precum că în CUC a fost primită decizia de a efectua verificarea pregătirii posturilor de pacificatori către sezonul de iarnă. Poziţia delegaţiei RM pe acest subiect rămîne neschimbată – verificarea respectivă a fost efectuată anterior de către Comandamentul militar întrunit, iar careva probleme nu au fost depistate şi respectiv nu este necesară repetarea acesteia, precum şi abaterea de la ordinea de zi anterior aprobată.

După cum am menţionat şi după şedinţa din 12 noiembrie curent considerăm inadmisibilă practica aplicată de partea transnistreană prin iniţierea unor şedinţe suplimentare fără a finaliza discutarea subiectelor stringente aflate în curs de examinare. Este de remarcat faptul că primirea deciziilor pe ordinea de zi de bază, în special în problema asigurării liberei circulaţii în Zona de securitate, sunt blocate abuziv şi neargumentat doar de partea transnistreană încă din ianuarie 2015.      

Neadecvată pare a fi poziţia cînd aşa numita ”monitorizare a posturilor de pacificare” care a avut loc pe 19 noiembrie curent este tratată de partea transnistreană ca fiind o activitate de bază a CUC, iar soluţionarea problemelor stringente cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului în zona de responsabilitate a forţelor de pacificare se tergiversează intenţionat de către reprezentanţii Tiraspolului.

Considerăm că prezentarea acţiunii de verificare a posturilor de pacificare ca fiind efectuată sub egida CUC este una incorectă, deoarece a fost o măsură unilaterală şi necoordonată, desfăşurată cu încălcarea Regulamentului Comisiei şi fără participarea părţii moldoveneşti şi reprezentanţilor Ucrainei în  Comisia Unificată de Control.

 

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control