21.10.2016: Contingentul Forţelor de Menţinere a Păcii din partea Republicii Moldova este condus de un nou șef militar superior

La 20 octombrie 2016, în or. Bender a avut loc ședința ordinară a Comisiei Unificate de Control (CUC).

În cadrul discutării aspectelor organizatorice, colonelul Vasile Staver a fost confirmat în funcţia de șef militar superior al contingentului Forţelor de Menţinere a Păcii al Republicii Moldova, înlocuindu-l pe colonelul Eduard Ohladciuc, iar maiorul Andrian Lazari a fost confirmat în funcţia de observator militar din partea Republicii Moldova.

De asemenea, Comisia a luat act de informațiile prezentate în 2 rapoarte săptămânale ale Comandamentului Militar Întrunit cu privire la situația din Zona de Securitate (ZS).

Delegația moldovenească a înmânat o înștiințare tuturor componentelor CUC cu privire la alegerile prezidențiale ce se vor desfăşura pe 30 octombrie 2016, prin care se comunică despre decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Republicii Moldova №334 din 04 octombrie a.c. cu privire la stabilirea a 19  secții de votare în Zona de Securitate, unde vor avea posibilitatea să-și exprime votul alegătorii domiciliați în localitățile din stânga Nistrului, mun. Bender și unele sate din raionul Căușeni.

În scopul asigurării bunei desfășurări a procesului de votare la secţiile menționate, CEC a solicitat suportul CUC pentru a facilita circulația nestingherită a cetățenilor, a interveni în situații de restricționare nefondată a exercitării drepturilor electorale, precum și de a acorda sprijin în cazuri ce necesită restabilirea ordinii de drept și/sau oferirea securității necesare.

Conform ordinii de zi a şedinţei, urma să fie discutată și problema privind asigurarea liberei circulaţii în ZS. Componenta moldovenească a propus repetat CUC să-și intensifice eforturile orientate spre găsirea unei soluții pragmatice la această problemă, cu luarea în considerare a ultimelor sugestii înaintate la reuniunea copreședinților, care a avut loc la sediul Misiunii OSCE, în cuprinsul cărora sunt generalizate viziunile tuturor delegaţiilor la acest subiect, abordate și la ședințele precedente ale Comisiei.

Într-o manieră uzuală pentru ultima perioadă de timp, delegaţia transnistreană a încercat din nou să devieze discuţiile de la problema în cauză. Astfel, reprezentanţii Tiraspolului continuă să sfideze înţelegerile şi angajamentele convenite la nivelul copreşedinţilor CUC în partea ce ține de eliminarea obstacolelor existente în calea liberei circulaţii în ZS.

 

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control