21.09.2017: Предлагаемые решения для развития общества на двух берегах Днестра / Soluții propuse pentru dezvoltarea societății pe cele două maluri ale Nistrului

1505941228_dsc_3146

The transnistrian conflict files, solutions to develop society on the two banks of the Dnister – международная конференция с таким названием прошла в середине сентября в г.Сибиу (Румыния). В ней приняли участие эксперты – ученые, политологи, юристы, журналисты, представители МИД ПМР, Посольств Росси и Украины.

В рамках конференции состоялась презентация книги «The transnistrian conflict files», автором которой является Евгений Стрэуциу – руководитель Лаборатории Приднестровского конфликта, действующей при университете им. Лучиана Благу (Сибиу).

Издание объемом около 400 страниц на английском и румынском языках содержит основные выводы анализа современной ситуации и возможные решения для дальнейшего развития общества на обоих берегах. Это итог проекта с одноименным названием, в реализацию которого были вовлечены журналисты различных СМИ Румынии. Они побывали с рабочим визитом на обоих берегах Днестра и подготовили ряд журналистских материалов.

Автор книги отметил, что до недавнего времени тема приднестровского конфликта практически не присутствовала в румынских СМИ, тем самым создавалась почва для искаженного восприятия информации.

В ближайших планах Лаборатории Приднестровского конфликта подготовка Хронологии конфликта. Для того, чтобы эта работа стала действительно объективной, МИД ПМР готов предоставить необходимую информацию.

Александр Дорошенко.
Фото автора.
На снимках – участники конференции.
The Transnistrian conflict files, solutions to develop society on the two banks of the Dnister – o conferință internațională cu acest nume a avut loc la jumătatea lunii septembrie la Sibiu (România). Au participat experți – oameni de știință, oameni de știință, avocați, jurnaliști, reprezentanți ai MID al RMN, ambasadele Rusiei și Ucrainei.
În cadrul conferinței a fost prezentată cartea “Dosarele conflictului transnistrean”, redactată de Eugen Străuțiu – șeful Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, acționând la Universitatea denumită după. Lucian Blaga (Sibiu).
Volumul de aproximativ 400 de pagini în limbile engleză și română conține principalele concluzii ale analizei situației actuale și posibilele soluții pentru dezvoltarea ulterioară a societății pe ambele maluri. Acesta este rezultatul proiectului cu același nume, în implementarea căruia s-au implicat jurnaliști din diverse media din România. Aceștia au efectuat o vizită de lucru pe ambele maluri ale Nistrului și au pregătit o serie de materiale jurnalistice.
Autorul cărții a subliniat că până de curând problema subiectului conflictului transnistrean nu era practic prezentă în mass-media românească, creând astfel terenul pentru percepția distorsionată a informațiilor.
În planurile imediate ale Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean se află pregătirea cronologiei conflictului. Pentru a face acest lucru într-adevăr obiectiv, MID al RMN este pregătit să furnizeze informațiile necesare.
Sursa: