Alin Gvidiani: Activitățile realizate de către Biroul politici de reintegrare în anul 2020

Dinamica în platformele de dialog privind reglementarea transnistreană și cu partenerii externi relevanți. Comparativ cu anul precedent, în anul 2020, dialogul și interacțiunea s-au intensificat în cadrul grupurilor de lucru sectoriale, acestea fiind convocate în 26 ședințe de lucru (21 în 2019), cele mai frecvente întruniri au avut loc între experții din domeniile transport auto…