Infotag.md – ÎN TRANSNISTRIA VA FI SIMPLIFICATĂ PROCEDURA DE FALIMENT

Condițiile realizării procedurii de faliment în Transnistria vor fi simplificate, iar achitarea datoriei creditoare va fi accelerată. Acest lucru este prevăzut de modificările la legea cu privire la insolvență, inițiate de guvernul regiunii și aprobate în ajun de comisia pentru politică economică, buget și finanțe a Sovietului Suprem al autoproclamatei RMN. Potrivit agenţiei INFOTAG cu…

Alexandr Vâlkov: De la anul ecologiei la anul sănătății – anul 2020 va schimba situația din domeniul sănătății în Transnistria / От года экологии к Году здоровья – 2020 год изменит ситуацию в здравоохранении Приднестровья

În Transnistria, fiecare an coincide cu un anumit eveniment și se direcționează munca tuturor structurilor în această direcție; de exemplu, anul 2019 a fost anul ecologiei. Ca parte din această decizie, a fost elaborat un plan de acțiune care conținea 94 de evenimente, care s-au desfășurat în Transnistria în anul 2019, cu scopul de a…