20.07.2015: Autoritățile vor oferi sprijinul necesar pentru Serghei Ilcenko după eliberare

 

Comunicat de presă

20 iulie 2015

Autoritățile vor oferi sprijinul necesar pentru Serghei Ilcenko după eliberare

 

Guvernul Republicii Moldova își exprimă satisfacția pentru faptul că jurnalistul din regiunea transnistreană, Serghei Ilcenko este pus în libertate și condamnă faptul că administrația de la Tiraspol l-a deținut timp de 4 luni în arest pe motive politice. Autoritățile de la Chișinău vor oferi jurnalistului suportul necesar pentru a se readapta la viața normală, de după detenție.

Amintim că la 18 martie curent, urmare a postărilor sale şi a luărilor de atitudini pe rețelele de socializare, Serghei Ilcenco a fost arestat la Tiraspol, fiind acuzat de pretinse acțiuni de extremism. Pe parcursul celor 4 luni de detenție ilegală, autoritățile Republicii Moldova, dar și o serie de organizații ale societății civile și instituții internaționale au făcut mai multe demersuri pentru eliberarea imediată și necondiționată a jurnalistului, precum și pentru respectarea drepturilor familiei sale.

De altfel, urmare a presiunilor și persecuțiilor la care a fost supus fiul jurnalistului, Nicolae Ilcenco, acesta a fost nevoit să părăsească regiunea transnistreană şi s-a refugiat la Chişinău. Autoritățile moldovenești i-au asigurat cazarea și consilierea necesară în aceste condiții, fiind întreprinşi şi alţi paşi pentru a-l susține.

Instituțiile abilitate ale statului vor monitoriza evoluţia acestui caz. Serghei Ilcenko și familia sa vor continua să primească tot sprijinul necesar pentru restabilirea drepturilor lezate și reabilitarea socială și psihologică de pe urma persecuțiilor la care au fost supuși.

În scopul de a preveni pe viitor asemenea abuzuri, acest caz va fi menținut pe agenda platformelor existente de dialog cu toți actorii implicați în procesul de reglementare a conflictului transnistrean ca unul foarte elocvent în ce privește respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană.

Biroul pentru reintegrare

 

Сообщение для прессы

20 июля 2015

Власти окажут Сергею Ильченко необходимую поддержку после его свобождения

 

Правительство Республики Молдова выражает удовлетворенность в связи с освобождением журналиста из приднестровского региона, Сергея Ильченко, и осуждает действия тираспольской администрации, содержавшей его под стражей по политическим мотивам. Руководство Республики Молдова окажет журналисту необходимую поддержку для его возвращения к нормальной жизни после заключения.

Напомним, что 18 марта с.г. вследствие некоторых публикаций и выражения позиции в социальных сетях, Сергей Ильченко был арестован в Тирасполе по обвинению в  якобы экстремистской деятельности. На протяжении 4 месяцев незаконного содержания под стражей, власти Республики Молдова, а также ряд международных институтов и организаций гражданского общества направляли многочисленные обращения с требованием о немедленном и безусловном освобождении журналиста и соблюдении прав членов его семьи.

Также, вследствие давления и преследования, которым подвергся сын журналиста, Николай Ильченко, он был вынужден покинуть приднестровский регион и укрыться в Кишиневе. Молдавские власти предоставили ему место для проживания и необходимую консультационную помощь в сложившихся обстоятельствах, а также предприняли другие меры по его поддержке.

Ответственные государственные структуры будут следить за дальнейшим развитием событий по данному случаю. Сергей Ильченко и его семья будут и дальше получать всю необходимую помощь для восстановления нарушенных прав, а также социальной и психологической реабилитации вследствие преследований, которым они подверглись.

В целях предотвращения в дальнейшем подобного рода правонарушений, данный случай, как чрезвычайно красноречивый в вопросе, касающемся соблюдения прав человека в приднестровском регионе, будет находиться в поле внимания всех участников, вовлеченных в процесс урегулирования приднестровского конфликта в рамках существующих переговорных платформ.

Бюро по реинтеграции