20.03.2014: Noi tensiuni în zona de securitate miliția locală interzice accesul țăranilor din Dubăsari la terenurile proprietate privată

Mai multor fermieri din diferite localități ale raionului Dubăsari li s-a interzis desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară. Doar în această săptămână au fost sesizate 3 cazuri de somare a agricultorilor să stopeze lucrările agricole şi respectiv să părăsească proprietatea lor privată. Miliția locală a atenționat lucrătorii despre faptul că tehnica va fi sechestrată dacă îi vor mai găsi pe terenurile lor agricole de după traseul Râbnița-Tiraspol.

Chiar dacă terenurile le aparțin, aceștia nu pot beneficia de libertatea de a le prelucra. Anterior reprezentanții agenților economici ce operează în acest raion au fost somați să se prezinte la administrația ilegală de la Dubăsari în vederea semnării unor acte ce ar echivala cu recunoașterea pierderii dreptului de proprietate asupra acestor terenuri și transferarea acestor terenuri în proprietatea administraţiei ilegale din estul ţării. Astfel, li s-a explicat faptul că numai în asemenea condiţii, agenţii economici şi agricultorii ar putea continua lucrările agricole.

Mai mult ca atât, miliția locală interzice accesul la depozitele amplasate la est de traseul Râbnița – Tiraspol, ce aparțin mai multor agenți economici ai satului Doroţcaia, r. Dubăsari, terenurile cărora sunt în proporţie de peste 90% amplasate la est de traseu. Astfel, agenții economici nu pot obține realizarea producției agricole, respectiv achitarea salariilor angajaților care rămân fără surse de existenţă.

Deși au fost asigurați că în primăvară vor avea accesul la terenuri, fermierii rămân în așteptarea tratativelor cu administrația ilegală, care deţine controlul asupra acestor terenuri. Menţionăm că autoritățile constituționale nu au comunicat nimic despre evoluțiile asupra acestei chestiune vitale pentru mulţi locuitori ai zonei și nu au obţinut rezultate în vederea determinării administrației ilegale să respecte dreptul de proprietate al deținătorilor de terenuri.

În context, remarcăm faptul că la începutul anului 2013 CtEDO a comunicat Moldovei și Federației Ruse, 8 cereri ce cuprind plângerile unui număr de 1651 proprietari de terenuri agricole, aflate în raionul Dubăsari, precum şi 3 societăţi comerciale agricole. Reclamanţii sunt rezidenţi şi locuitori ai localităţilor Doroțcaia, Pârâta, Molovata-Nouă, Pohrebea şi Cocieri, situate pe malul stâng al Nistrului şi deţin cote de teren în apropierea satelor lor. Pe cauza dată au fost deja expediate observații, iar CtEDO urmează să se expună în timpul apropiat, mai multe detalii aici.

În pofida acestei situații remarcăm faptul că autoritățile constituționale sunt inerte în rezolvarea problemei țăranilor din raionul Dubăsari ai căror terenuri au fost preluate de către miliția ilegală locală.

În această ordine de idei Asociația „Promo-LEX” subliniază importanţa realizării depline a obligaţiunilor pozitive ale autorităţilor constituţionale şi remarcă faptul că în ultimii 10 ani nu a fost identificată nici o soluţie pe marginea problemei accesului la terenuri, iar situaţia din primăvara această este similară anului 2004 când peste o mie opt sute de ţărani nu au putut avea acces la terenurile sale, iar mai multe Companii din raionul Dubăsari au dat faliment. Chemăm pe această cale autorităţile constituţionale şi observatorii internaţionali să sporească presiunile asupra administraţiei ilegale din regiune în vederea respectării dreptului de proprietate pentru mii de proprietari legali ai terenurilor agricole. 

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Ion Manole, Director Executiv Asociația Promo-LEX.
Tel: (22) 450024, GSM: 069070800, e-mail: info@promolex.md

Sursa: http://promolex.md/index.php?module=press&cat=0&item=1447