19.07.2014: Delegaţia Republicii Moldova în CUC constată că structurile de forţă din regiunea transnistreană continuă în mod sistematic şi unilateral să-şi sporească prezenţa militară în Zona de securitateComunicat de presă

18 iulie 2014

 

Delegaţia Republicii Moldova în CUC constată că structurile de forţă din regiunea transnistreană continuă în mod sistematic şi unilateral să-şi sporească prezenţa militară în Zona de securitate

Pe 17 iulie 2014, în or. Bender, s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Comisiei Unificate de Control (CUC). În cadrul şedinţei, Delegaţia moldovenească a solicitat participanţilor la procesul de pacificare să atragă atenţia asupra recentelor acţiuni unilaterale ale părţii transnistrene, îndreptate spre destabilizarea situaţiei în or. Bender, raion cu regim sporit de securitate, precum şi asupra ignorării conştiente şi făţişe a principiilor şi mecanismelor operaţiunii de pacificare de către Tiraspol.

În contradicţie cu actele şi înţelegerile anterior adoptate, structurile de forţă din regiunea transnistreană continuă în mod sistematic, intens şi unilateral sporirea prezenţei militare şi întărirea posturilor. În acest sens, Delegaţia moldovenească a atras atenţia de nenumărate ori asupra inadmisibilităţii unor astfel de practici, care duc la escaladarea situaţiei şi destabilizează situaţia în Zona de securitate.

Totodată, Delegaţia Republicii Moldova în CUC constată încă o dată că partea transnistreană neglijează principiile de bază a operaţiunii de pacificare, fapt confirmat prin intenţia de a introduce o unitate militară suplimentară în Zona de securitate. Astfel, la şedinţele din 26 iunie şi 3 iulie curent, delegaţia de la Tiraspol, a insistat neîntemeiat asupra introducerii în agenda şedinţei a subiectului privind dislocarea unei noi unităţi militare în or. Bender, raion cu regim sporit de securitate. Din această cauză, agenda şedinţelor nu putut fi aprobată.

Amintim, că în 2013, Tiraspolul a introdus samavolnic trupe în or. Bender, iar la insistenţele Delegaţiei moldoveneşti, după jumătate de an, a fost luată decizia comună de a retrage formaţiunea militară. Din păcate, această decizie nu a fost realizată până în prezent.

În acest sens, Delegaţia moldovenească a adresat un apel prin care atrage atenţia asupra faptului că practica acţiunilor unilaterale a părţii transnistrene pune în pericol mecanismul de menţinere a păcii, fapt care duce la blocarea activităţii Comisiei Unificate de Control şi a Comandamentului Militar Unificat, precum şi la pierderea controlului asupra situaţiei în Zona de securitate de către forţele de menţinere a păcii. În cazul în care această situaţie va fi în continuare ignorată, Delegaţia Republicii Moldova în CUC va informa formatul „5+2” cu privire la realităţile create şi va solicita monitorizarea imparţială a situaţiei în Zona de securitate, adoptarea unor măsuri urgente pentru restabilirea transparenţei, eliminarea încălcărilor, precum şi îmbunătăţirea mecanismelor existente.

Textul Adresării se anexează.

 

 

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control

Biroul pentru reintegrare

http://reintegrare.gov.md

 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

 

делегации Республики Молдова в ОКК об игнорировании

 

приднестровской стороной основных принципов и механизмов

 

миротворческой операции.

 

Делегация Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии (ОКК) считает необходимым обратить особое внимание участников миротворческого процесса на глубокую озабоченность с имевшими место в последнее время ряда односторонних целенаправленных действийприднестровской стороны  направленных на дестабилизацию обстановки в г. Бендеры, который в силу особой сложности обстановки, статьёй 3 Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года, был объявлен Районом с повышенным режимом безопасности (РПРБ), а также открытое и целенаправленное игнорирование Тирасполем основных принципов и механизмов миротворческой операции.

 

Вопреки ранее принятым документам и договоренностям силовые структуры Приднестровского региона продолжают планомерно, интенсивно и в одностороннем порядке наращивать своё военное присутствие и инфраструктуру постов силовых структур в Районе с повышенным режимом безопасности без согласования с ОКК и Объединенным военным командованием (далее – ОВК). Молдавская делегация неоднократно обращала внимание сторон на недопустимость подобного рода неправомерных действий, ведущих к эскалации ситуации и дестабилизации обстановки в Зоне Безопасности.

 

С целью сокрытия и оправдания своих односторонних действий приднестровская делегация «изощрённо» использует тактику однобокой трактовки компетенций ОКК, а также прикрываясь принципом «принятия решений на основе консенсуса сторон» как инструментом блокирования механизмов миротворческой операции. В качестве примера можно привести практику приднестровского старшего воинского начальника Совместных Миротворческих Сил (далее – СВН СМС) по блокированию выезда военных наблюдателей для документирования инцидентов, событий и фактов имеющих место в Зоне безопасности.

 

Среди последних случаев можно отметить несогласованные с ОКК и ОВК односторонние действия тираспольских силовых структур в конце июня 2014 года направленные на усиление инфраструктуры так называемого погранично – миграционно – таможенного поста при въезде в г. Бендеры со стороны мун. Кишинэу. По причине блокирования приднестровским СВН СМС выезда военных наблюдателей данные действия не были зафиксированы и до сих пор не отображены в еженедельных докладах ОВК о ситуации в Зоне Безопасности. Также приднестровская делегация категорически отказывается включить в повестку дня заседания ОКК обсуждение данного проблемного вопроса. Вызывающим являются и заявления их представителей в ОКК о том, что механизмы миротворческой операции не должны препятствовать деятельности силовых структур приднестровского региона в Зоне безопасности, так как это якобы не входит в компетенцию ОКК и миротворческих механизмов. 

 

Считаем, что такого рода акции имеют характер заранее спланированных мероприятий с целью создания полноценного погранично – таможенного терминала, как элемент обозначения так называемой границы между сторонами в Зоне безопасности, что ещё более осложнит свободное передвижение мирных граждан, товаров и услуг между обеими берегами Днестра, подрывает доверие населения к миротворческой операции, а также противоречит всем основополагающим документам мирного урегулирования конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова.

 

В то же время в очередной раз констатируем факт пренебрежения приднестровской стороной базовых принципов миротворческой операции решений ОКК, которые подтверждается их заявлениями по намерениям ввода в Зону безопасности дополнительного воинского подразделения. Эти действия являются нарушением Протокола ОКК № 1 от 28 июля 1992 года предусматривающий размещение миротворческих контингентов в г. Бендеры, а также продолжением самовольной и дестабилизирующей акцией Тирасполя начавшейся в 2013 году с вводом в РПРБ воинского подразделения, под прикрытием якобы обеспечения «миротворческого контингента», и его размещения на заранее подготовленной территории под стандартную и вновь созданную военную базу (со всей необходимой инфраструктурой) в г.Бендеры, на ул. Кишиневская 119. По настоянию делегации Республики Молдова эти односторонние действия обсуждались на протяжении полугода на заседаниях ОКК и было принято совместное Решение ОКК № 802 от 25.07 – 28.11.2013 г., по выводу в течении одной недели данного формирования с ул. Кишиневской 119, города Бендеры. С сожалением и озабоченностью констатируем, что данное Решение ОКК не выполнено и по сей день.

 

Более того, приднестровская делегация при формировании повестки дня заседаний ОКК от 26 июня и 03 июля 2014 года безосновательно настаивала на включение вопроса о вводе еще одного дополнительного воинского подразделения в РПРБ г. Бендеры, в результате указанных действий по сей день не удается утвердить согласованную повестку дня.

 

В этом контексте необходимо отметить, что приднестровская делегация в ОКК, в постоянных дискуссиях о паритете сил в РПРБ, целенаправленно игнорирует реальный факт нахождения и деятельности в г. Бендеры многочисленных подразделений военных и других силовых структур региона которые неподконтрольны ОКК и нарушают существующий режим Зоны безопасности – «мотострелковая бригада в Бендерской крепости; пограничная комендатура г. Бендер, заставы и мобильные патрули; батальон патрульно-постовой службы; спецподразделения особого назначения милиции и таможни,  аварийно – спасательный отряд в котором проходят службу резервисты, и т.д.). Эти подразделения и формирования не имеют ни малейшего отношения к миротворческой операции, соответственно, существующие механизмы ОКК и ОВК не в состоянии контролировать их деятельность, цели и выполняемые задачи, а также количество и характер имеющегося в наличии вооружения.

 

В связи с этим делегация Республики Молдова в ОКК вынуждена сделать данное Обращение о том, что продолжение односторонних действий приднестровской стороны представляет реальную угрозу для существующего механизма миротворческой операции, что ведёт к блокированию работы ОКК и ОВК, а также к утрате контроля миротворческими силами над ситуацией в Зоне безопасности. В случае дальнейшего игнорирования данной ситуации, будем вынуждены проинформировать о создавшейся ситуации участников переговорного формата «5+2» с просьбой проведения беспристрастного мониторинга Зоны Безопасности и принятию срочных мер по восстановлению прозрачности и устранению существующих нарушений, и усовершенствованию действующих на данный момент механизмов. 

 

Делегация Республики Молдова в Объединенной Контрольной Комиссии