19.03.2016: La Bender a avut loc întrevederea reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană

 

Astăzi, 18 martie, la sediul Misiunii OSCE din or. Bender a avut loc întâlnirea de lucru a reprezentanţilor politici în procesul de reglementare transnistreană de la Chişinău şi Tiraspol, Gheorghe Bălan şi Vitalii Ignatiev, la care au asistat şi reprezentanţii mediatorilor şi ai observatorilor din cadrul formatului „5+2”.

Pe agenda reuniunii au figurat subiecte coordonate în prealabil de către părţi: dinamica activităţii grupurilor de lucru sectoriale din partea Chişinăului şi Tiraspolului şi planificarea următoarelor şedinţe de lucru ale acestora, asigurarea liberei circulaţii, deblocarea activităţii Comisiei Unificate de Control, probleme actuale în domeniul transportului feroviar de mărfuri.

Partea transnistreană, într-o manieră deja tradiţională, a readus în atenţie tema cauzelor penale şi cea a recunoaşterii documentelor emise de structurile de pe ambele maluri, fiindu-i menţionat faptul că dosare politice pe malul drept nu există, pârghiile respective vizează competenţa exclusivă a organelor de înfăptuire a justiţiei, iar actele de model naţional emise de autorităţile abilitate au recunoaştere internaţională şi documentarea necesară este asigurată tuturor locuitorilor ţării, inclusiv, celor din regiunea transnistreană.

În cadrul întrevederii, reprezentanţii politici au convenit asupra organizării în perioada imediat următoare, a şedinţelor de lucru a tuturor grupurilor sectoriale, astfel încît pînă la vizita reprezentanţilor în formatul „3+2”, să fie deja identificate anumite soluţii la probleme de interes major. În context, interlocutorii au salutat organizarea reuniunii de azi, la sediul Misiunii OSCE din or.Tiraspol, a experţilor din cadrul grupurilor de lucru pe probleme de ocrotire a sănătăţii.

Vicepremierul a subliniat importanţa consolidării încrederii între cele două maluri, menţionînd acţiunile concrete pe care le întreprinde Guvernul în acest scop, printre care iniţierea procesului de modificare a legislaţiei Republicii Moldova întru reducerea taxei de import pentru materia primă a mărfurilor provenite din ţări terţe, eliminarea taxelor ecologice pentru agenţii economici din regiune ş.a.    

Totodată, Gh. Bălan a solicitat şi părţii transnistrene să pună în practică măsuri concrete care să genereze rezultate pozitive pentru locuitorii de pe ambele maluri, cum ar fi eliminarea barierelor existente în calea libereicirculaţii a locuitorilor și a mijloacelor de transport, anularea regimurilor migraționale instituite în mod unilateral în localitățile din stânga Nistrului, precum și simplificarea procedurilor de traversare a liniei administrative.

La finele întrevederii, reprezentanţii politici au susţinut un briefing de presă.