18.02.2016: ÎN TRANSNISTRIA A FOST APROBATĂ DOCTRINA MILITARĂ

Scopurile de bază ale politicii militare a Transnistriei sunt „menținerea păcii și securității, prevenirea pericolului de război și garantarea securității de stat faţă de amenințările militare posibile”. Aceasta este prevăzut în doctrina militară adoptată pentru prima dată în Transnistria, decretul pentru aprobarea căreia a fost semnat în ajun, de către liderul de la Tiraspol, Evgheni Șevciuk.

În documentul citat de către agenția „INFOTAG”, se menționează că printre sarcinile prioritare ale RMN se enumeră „protecția suveranității și independenței naționale, asigurarea integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor”.

Doctrina enumeră printre numărul pericolelor externe ale securității militare a Transnistriei, în special „instabilitatea social-politică din statele vecine și statele care le sprijină, și probabilitatea provocărilor armate; acțiunile unilaterale ale statelor străine și ale organizațiilor internaționale, direcționate asupra dezechilibrării și transformării formatului actual al operațiunii de menținere a păcii de pe Nistru; utilizarea de către statele străine sau organizații, presiune militar-politică a tehnologiilor noi de luptă informațional-psihologică pentru a interveni în afacerile interne ale RMN, cu scopul de a asigura propriile interese; extinderea influenței organizațiilor militar-politice și alianțelor în detrimentul securității militare a RMN”.

Printre pericolele interne se enumeră „activitate organizațiilor și structurilor extremiste, naționaliste și sociale, finanțate de peste hotare, orientate spre destabilizarea situației interne a țării, schimbarea ordinii constituționale; crearea și activitatea grupărilor armate ilegale; distribuția, inclusiv prin resurse electronice, informație deliberată, care distruge unitatea societății și încrederea în autoritățile publice și executive, precum și subminează capacitatea de apărare a forțelor armate”.

 

Sursa: http://www.infotag.md/rebelion-ro/218540/