17.11.2017: Comisia Unificată de Control a trasat acţiunile legate de deschiderea podului de pe r. Nistru în preajma localităților Gura Bâcului – Bâcioc

La 16 noiembrie curent, în or.Bender, a avut loc şedinţa Comisiei Unificate de Control (CUC), prezidată de delegaţia Federaţiei Ruse (FR).

Ordinea de zi a cuprins două subiecte: chestiuni organizatorice, audierea şi aprobarea rapoartelor Comandamentului Militar Întrunit (CMÎ) despre situaţia din Zona de Securitate.

La compartimentul chestiuni organizatorice, la solicitarea delegaţiei transnistrene, CUC l-a aprobat pe locotenent-colonelul Alexandru Liceakov în funcţia de obseravtor militar.

Comisia a audiat şi aprobat 2 rapoarte săptămânale ale CMÎ privind situaţia în Zona de Securitate, apreciind-o drept stabilă.

În cadrul şedinţei neordinare, convocate la iniţiativa delegaţiei FR, Comisia a dezbătut chestiunea privind asigurarea circulației pe podul de peste r.Nistru din preajma localităților Gura Bâcului–Bâcioc şi deschiderii oficiale a podului pe 18 noiembrie curent cu participarea Prim-ministrului Republicii Moldova şi a liderului de la Tiraspol.

Comisia a luat act de procesul–verbal privind evaluarea stării tehnice a podului, semnat de către reprezentanţii instituţiilor de resort, vizat de comisia mixtă, şi, ca rezultat, a stabilit că podul poate fi utilizat pentru traficul auto.

În cadrul discuţiilor delegaţia moldovenească a atras atenţia părţilor asupra necesităţii de a se abţine de la măsuri unilaterale în ce priveşte activitatea posturilor, amplasate în preajma podului, în special cu referire la intenția de a schimba infrastructura şi statele de personal ale acestora fără coordonarea prealabilă cu CMÎ şi cu încălcarea deciziilor CUC.

Dată fiind poziţia neconstructivă a părţii transnistrene în problema discutată, Comisia a decis că dezbaterile vor fi continuate la următoarea şedinţă, care va avea loc pe data de 23 noiembrie 2017.

 

Delegaţia Republicii Moldova în CUC

 

Sursa:

http://gov.md/ro/content/comisia-unificata-de-control-trasat-actiunile-legate-de-deschiderea-podului-de-pe-r-nistru