16.02.2017: GUVERNUL A SIMPLIFICAT PROCEDURA DE VĂMUIRE A AUTOMOBILELOR CU NUMERE TRANSNISTRENE

Guvernul a simplificat, în ajun, procedura de plasare în regim vamal de import a mijloacelor de transport cu plăci auto din regiunea transnistreană.

Potrivit agenţiei INFOTAG, conducătorii auto care au deținut până la 1 noiembrie 2016 mijloace de transport cu plăcuțe eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și Bender le vor putea plasa în regim vamal de import, indiferent de termenul de exploatare, cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016.

Mijloacele de transport vor putea fi vămuite fără prezentarea în original a actelor în baza cărora acestea au fost introduse în Republica Moldova. Pentru plasarea în regim de import va fi necesară completarea de către solicitant a declarației vamale și a unei declarații scrise pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor prezentate, cu anexarea documentelor confirmative.

Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” va efectua înmatricularea acestor mijloace de transport în baza setului de documente menționate și a adeverinței vamale.

Anterior, potrivit legii, la vămuirea automobilelor cu numere de înmatriculare transnistrene, proprietarii acestora trebuiau să prezinte contractual original de vânzare-cumpărare în baza căruia maşina a ajuns în Transnistria. Aceste documente erau însă aproape imposibil să fie prezentate.

În anul 2016, deținătorii unităților de transport din regiunea transnistreană au procurat aproximativ 16 mii de polițe de asigurare de răspundere civilă auto. Majoritatea dintre aceștia circulă în baza procurilor eliberate în Transnistria.

 

Sursa: http://www.infotag.md/rebelion-ro/240243/