16.02.2016: Viceprim-ministrul Gheorghe Bălan a avut o întrevedere cu un grup de ofiţeri americani de rang înalt

Viceprim-ministrul Gheorghe Bălan a primit la 15 februarie o delegaţie formată din ofiţeri americani de rang înalt, care efectuează o vizită de documentare  în Republica Moldova şi  în ţările din regiune. Scopul vizitei delegaţiei este de a se informa despre gradul de adaptare a ţării noastre la noile condiţii de securitate, inclusiv despre metodele şi instrumentele utilizate pentru prevenirea pericolelor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, zonale şi regionale în contextul  conflictului transnistrean şi al consecinţelor acestuia. 

În cadrul întrevederii Vicepremierul a vorbit despre problema transnistreană, originea şi caracterul conflictului de pe Nistru, impactul lui negativ asupra populaţiei de pe ambele maluri, evidenţiind, totodată, principalii factori de risc şi ameninţări la adresa securităţii Republicii Moldova. Au fost relevate eforturile Republicii Moldova, susţinute de partenerii săi externi, inclusiv de SUA, precum şi de alţi participanţi la procesul de negocieri, în vederea identificării unei soluţii viabile pentru problema transnistreană, care să prevadă un statut juridic special pentru această regiune a ţării în condiţiile asigurării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova

Întîlnirea s-a încheiat cu o sesiune de întrebări şi răspunsuri.

 

Sursa: http://gov.md/ro/content/viceprim-ministrul-gheorghe-balan-avut-o-intrevedere-cu-un-grup-de-ofiteri-americani-de-rang