15.09.2015: Veteranii structurilor de forță și ai războiului pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova condamnă acțiunile nepreetenești ale atașatului militar al Federației Ruse in Republica Moldova

COMUNICAT DE PRESĂ

Veteranii structurilor de forță și ai războiului pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova condamnă acțiunile nepreetenești ale atașatului militar al Federației Ruse in Republica Moldova.

 

                  Cu 25 de ani în urmă, ca reacție la declararea independentei Republicii Moldova si refuzului de a mai face parte din URSS, conducerea sovietică de la Moscova a organizat dezmembrarea tînărului stat moldovenesc prin declanșarea unui război și formarea în teritoriul nostru suveran a unei structuri separatiste de ocupație, așa numită RMN. Astfel, Republica Moldova a pierdut 20% din teritoriul ei.  De un sfert de veac, la comanda și cu susținerea deplină a conducerii Federației Ruse, regimul separatist de la Tiraspol ocupa ilegitim teritoriul din raioanele de est ale Republicii Moldova ce constituie un obstacol serios în procesul de dezvoltare și integrare a ei în comunitatea  europeană.

                  Liderii secesioniști, avînd indicația și susținerea Moscovei, continuă procesul de desnaționalizare a populației băștinașe, ignorînd tot ce face parte din patrimoniul nostru național, inclusiv și dreptul copiilor băștinașilor de a studia în limba maternă.

                 Imitînd tratativele de soluționare a diferendului transnistrean administrația separatistă terorizează, de peste  20 de ani, populația din raioanele de est ale Republicii Moldova, îngrădindu-le cetățenilor drepturile la libera circulație și prelucrarea terenurilor arabile, aflate în proprietate privată a mii de cetățeni ai Republicii Moldova, locuitori ai raionului Dubăsari.

                 Administrația criminală transnistreană instigă populația rusolingvă din regiune la ură față de populația baștinașă de etnie română, tensionînd relațiile interetnice din regiune. La fel se propagă deschis ura față de Republica Moldova și România.

                 Unitățile paramilitare de la Tiraspol, înarmate cu tehnică militară modernă, din dotarea armatei Federației Ruse, sunt permanent instruite și antrenate în diferite exerciții militare cu participarea structurilor de forță ruse, aflate în zonă.

                 Comportamentul regimului anticonstituțional de la Tiraspol este dictat,  în primul rînd, de politica duplicitară a Federației Ruse. Declarînd oficial respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, Federația Rusă, prin diferite structuri statale ale sale, demonstrează absolut altceva – nerespectarea deciziilor instituțiilor internaționale pentru retragerea trupelor sale militare , armamentului și munițiilor, aflate pe teritoriul statului suveran Republica Moldova. Angajamentul Federației Ruse, semnat la Sumitul OSCE de la Istambul din 1999, de ași retrage contingentul militar de pe teritoriul Republicii Moldova rămîne și pînă astăzi nerespectat. Ca și neexecutarea, timp de 4 ani, a deciziei Curții Europene pentru Drepturile Omului, referitor la  încălcarea drepturilor copiilor, locuitori ai regiunii transnistrene, la studiere în școli în liomba maternă.

                 Tot aici se înscriu și acțiunile atașatului militar al Federației Ruse de la Chișinău, care a ignorat recomandarea Ministerului de Externe al Republicii Moldova către misiunile diplomatice acreditate la Chișinău, de a nu participa la manifestăreile organizate la Tiraspol cu ocazia aniversării, la 2 septembrie 2015, a 25 de ani de la crearea așa numitei republici moldovenești nistrene.

                 Însă diplomatul rus a ignorat recomandarea organelor de stat ale Republicii Moldova și a participat la parada militară de la Tiraspol, care a fost o demonstrație de mușchi a  regimului anticonstituțional. Acest gest neprietenesc din partea oficialului rus vorbește despre poziția însăși a statului său pe care îl reprezintă la Chișinău. În legătură cu aceasta Ministerul Afacerilor Externe a Republicii Moldova a înaintat reprezentantului Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău un protest, cerînd explicațiile de rigoare. Iar Ministrul Apărării, la rîndul său, a sistat orice relații oficiale cu atașatul militar al Rusiei din Republica Moldova, cerînd ca el să prezinte scuzele respective sau să fie retras din țara noastră.

                  În legătură cu acestea noi, veteranii structurilor de forță și ai războiului pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, ne exprimăm dezacordul cu acest act neprietenesc, din partea oficialului rus, față de popor și țara noastră și susținem integral poziția Ministerelor Apărării și a Afacerilor Externe. Sustinem deplin decizia exprimata de minstrul apararii domnul Anantol Salaru de a intrerupe relatiile de colaborare cu atastul militar rus.

                  Cerem ca Federația Rusă să nu se implice în treburile interne ale statului nostru, onorîndu-și angajamentele și hotărîrile instanțiilor internaționale referitoare la retragerea de pe teritoriul Republicii Moldova a efectivului, armamentului, munițiilor și tehnicii militare, dislocate în raioanele din stînga Nistrului, precum și a hotărîrii Curții Europene pentru Drepturile Omului ce ține de încălcarea drepturilor copiilor din regiunea transnistreană la studierea în limba maternă.

                 Ne adresăm către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova să fie inițiată urgent procedura de schimbare a formatului forțelor de pacificare existente cu un contingent civil, reprezentant al altor țări, decît actualul.

                Insistăm ca  organele de resort ale statului nostru să elaboreze un document strict de circulație limitată a oficialilor separatiști prin Republica Moldova, adecvat celui de restricționare a circulației persoanelor oficiale din Republica Moldova pe teritoriul regiunii transnistrene. Să se întreprindă măsuri concrete pentru reținerea persoanelor din zona transnistreană, în privința căror sunt intentate dosare penale pentru încălcarea drepturilor constituționale ale cetățenilor Republicii Moldova. Să fie întocmită o listă a persoanelor transnistrene,  care terorizează cetățenii Republicii Moldova (reprezentanții structurilor de forță și a administrație locale) și încalcă legislația statului nostru, interzic accesul la studii în limba maternă a copiilor băștinașilor și prelucrarea terenurilor, care au calitatea de proprietate privată ale cetățenilor din raionul Dubăsari. Acestor persoane să le fie interzisă intrarea și aflarea pe teritoriul, controlat de Republica Moldova.

              Reprezentanților organelor de forță transnistrene, care au planificat și  au participat la răpirea cetățenilor Republicii Moldova și transportarea lor forțată în zona controlată de administrația de la Tiraspol, să li se intenteze dosare penale și ca fie trași la răspundere de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.

              Ministerul Educație să verifice  și să întreprindă măsuri concrete pentru neadmiterea la  studii în instituțiile de învățămînt ale Republicii Moldova a copiilor conducătorilor administrației transnistrene de toate nivelele. Începînd cu anul de învățămînt 2016-2017 accesul la studii în instituțiile superioare de învățămînt a absolvenților școlilor din regiunea transnistreană să se efectuieze numai în baza diplomei de bacalaureat.

      

În numele veteranilor structurilor de forță și a războiului pentru apărarea integrității teritoriale a Republicii Moldova:

Victor Catan, general maior de poliție(r), ex ministru al Afacerilor Interne, cavaler al ordinului ,,Ștefan cel Mare”;

Nicolae Petrica, general de brigadă(r), ex șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale, prim viceministru al apărării, cavaler al ordinului ,,Ștefan cel Mare”;

Vasile Grosu   general de brigadă(r), ex șef adjunct al șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, cavaler al ordinului ,,Ștefan cel Mare”;

Alexandru Gorgan, colonel(r), ex viceministru al apărării, ex secretar al Consiliului Suprem de Securitate, cavaler al ordinului ,,Ștefan cel Mare”;

Anatolie Cociug, colonel(r), ex viceministru al apărării, cavaler al ordinului ,,Ștefan cel Mare”;

Leonid Karasiov, colonel(r), ex comandant al Brigăzii de Infanterie Motorizată ,,Moldova”, cavaler al ordinului ,,Ștefan cel Mare”;

Vasile Juravschi, colonel(r), ex comandant al brig[zii de Infanterie Motoriztă ,,Dacia”;

Valeriu Dimitraș, colonel(r), șef al Clubului Sportiv al Armatei Naționale.

15 septembrie 2015, mun. Chișinău