14.07.2016: Cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul celei de-a 7-ea conferinţe bavareze pentru promovarea măsurilor de consolidare a încrederii

În perioada 12-13 iulie 2016, în or. Bad Reichenhall, Germania, s-a desfăşurat conferinţa anuală cu genericul ,,Măsurile de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrean”, care constituie o platformă de dialog menită să aprecieze evoluţiile în activitatea grupurilor de lucru sectoriale de la Chişinău şi Tiraspol, să contribuie la identificarea soluţiilor pragmatice la problemele actuale de pe agenda negocierilor şi să sprijine procesul de reglementare.

 

În mod tradiţional, la lucrările conferinţei au participat reprezentanţii politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, reprezentanţii mediatorilor şi observatorilor din cadrul formatului „5+2”, experţii din cadrul grupurilor sectoriale de lucru de pe ambele maluri ale Nistrului ş.a.

 

Delegaţiile au fost conduse după cum urmează: Preşedinţia OSCE – Cord Meier-Klodt (Germania) şi Michael Scanlan (OSCE Moldova), Federaţia Rusă – Serghei Gubarev, Ucraina – Valerii Jovtenco, UE – Thomas Mayr-Harting, SUA – Julie Stufft, Chişinău – Gheorghe Bălan, Tiraspol – Vitalii Ignatiev.

 

Lucrările au fost divizate în 3 ateliere tematice: educaţie, transport şi telecomunicaţii, la care au participat specialiştii din domeniile respective de la Chişinău şi Tiraspol, experţi  delegaţi de UE şi de reprezentanţii Conferinţei permanente pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreană.

 

În cadrul panelului pe probleme de educaţie au fost abordate subiecte ce vizează apostilarea actelor de studii eliberate de instituţiile de învăţământ universitar din regiunea transnistreană, efectuarea inspecţiilor comune în şcolile moldoveneşti cu predare în grafia latină şi organizarea olimpiadelor şcolare pentru elevii de pe ambele maluri ale râului Nistru.

 

La atelierul tematic pe probleme de transport auto, părţile au discutat potenţiale opţiuni de deschidere a podului de la Gura Bâcului-Bâcioc şi modalităţi de asigurare a accesului în traficul rutier internaţional a autovehiculelor din regiunea transnistreană, cu luarea în considerare a recomandărilor Misiunii EUBAM, a exigenţelor Convenţiei de la Viena cu privire la traficul rutier din 08.11.1968 şi cerinţelor legislaţiei naţionale în domeniu.

 

În cadrul sesiunii tematice cu privire la problema telecomunicaţiilor, părţile au făcut schimb de opinii şi viziuni pe marginea determinării unui mecanism funcţional de interacţiune, menit să elimine barierele existente în sfera comunicaţiilor electronice, să faciliteze activitatea operatorilor ce furnizează reţele şi/sau servicii în acest sector şi să contribuie la restabilirea legăturii telefonice directe între ambele maluri ale Nistrului.

 

Participanţii au convenit să continue consultările asupra problemelor enunţate pe parcursul următoarelor şedinţe ale grupurilor de lucru sectoriale.

 

În alocuţiunile lor, mediatorii şi observatorii au apreciat eforturile depuse de părţi în vederea realizării prevederilor Protocolului din 03 iunie 2016, semnat la Berlin în cadrul reuniunii oficiale de negocieri în formatul ,,5+2”. Totodată, a fost menţionată necesitatea activizării tuturor platformelor de dialog existente şi importanţa obţinerii rezultatelor favorabile pentru populaţia de pe ambele maluri, în scopul consolidării atmosferei de încredere şi avansării în procesul de reglementare transnistreană.

 

În contextul subiectelor abordate, Viceprim-ministrul pentru reintegrare Gheorghe Bălan a prezentat o informaţie cu privire la măsurile întreprinse de autorităţile moldoveneşti urmare a semnării Protocolului de la Berlin, exprimându-şi concomitent speranţa că lucrările actualei conferinţe vor stimula atingerea obiectivelor comune de soluţionare a problemei transnistrene.

 

Vicepremierul a mulţumit Reprezentantului Special al Preşedinţiei germane a OSCE, E.S. Ambasadorului Cord Meier-Klodt şi Guvernului Germaniei pentru organizarea evenimentului. 

 

 

Sursa: http://www.gov.md/ro/content/cu-privire-la-activitatile-desfasurate-cadrul-celei-de-7-ea-conferinte-bavareze-pentru