12.03.2015: La Chişinău a avut loc prima întrevedere din acest an a reprezentanţilor politici în reglementarea transnistreană

Comunicat de presă

12 martie 2015

 

La Chişinău a avut loc prima întrevedere din acest an a reprezentanţilor politici în reglementarea transnistreană

 

Pe 12 martie 2015, la sediul Misiunii OSCE de la Chişinău, a avut loc prima întrevedere din acest an a reprezentanţilor politici în procesul de reglementare transnistreană de la Chişinău şi Tiraspol, Victor Osipov şi Nina Ştanski.

În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte de interes major pentru populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului, dar şi perspectivele procesului de reglementare a conflictului transnistrean. Victor Osipov a reiterat intenția Guvernului de a da un impuls pozitiv tuturor formatelor de dialog şi a subliniat importanţa reluării negocierilor în cadrul formatului „5+2″ şi activizarea grupurilor de lucru sectoriale.

În acest sens, s-a convenit ca pe data de 20 martie să aibă loc o reuniune a coordonatorilor grupurilor de lucru, cu participarea reprezentanților politici. În cadrul ședinței vor fi organizate și câteva sesiuni speciale pe domeniile de interes major.

Totodată, Victor Osipov a menţionat necesitatea de a renunța la acțiunile contraproductive şi de a îndrepta efortul participanților la proces spre rezolvarea problemelor care afectează populația, agenții economici și comunitățile locale. Reprezentantul Chişinăului a declarat că interesul primordial al autorităţilor moldoveneşti în procesul de reglementare este de a crea condiţii favorabile de viață şi activitate pentru populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului.

De asemenea, reprezentanţii politici au discutat posibilitatea organizării în timpul apropiat a unei întâlniri dintre prim-ministrul Republicii Moldova și liderul transnistrean.

 

Biroul pentru Reintegrare

 
 

Сообщение для прессы

12 марта 2015

 

В Кишиневе состоялась первая в этом году встреча политических представителей в приднестровском урегулировании

 

12 марта 2015 года в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе состоялась первая в этом году встреча политических представителей в процессе урегулирования приднестровского конфликта от Кишинева и Тирасполя, Виктора Осипова и Нины Штански.

В ходе встречи были обсуждены проблемы первостепенной важности для населения с обоих берегов Днестра, а также перспективы процесса урегулирования приднестровского конфликта. Виктор Осипов подтвердил намерение Правительства придать положительный импульс всем форматам диалога и подчеркнул важность возобновления переговоров в рамках формата «5+2» и активизации деятельности профильных рабочих групп.

В данном контексте, стороны договорились провести 20 марта заседание руководителей рабочих групп с участием политических представителей. В рамках данной встречи будут проведены консультации по первоочередным вопросам.

Вместе с тем, Виктор Осипов отметил необходимость отказаться от контр-продуктивных действий и направить совместные усилия участников процесса на решение ключевых проблем, с которыми сталкивается население, экономические агенты и местные администрации. Представитель Кишинева заявил, что первоочередной интерес молдавских властей в процессе урегулирования представляет создание благоприятных условий жизни и труда для населения с обоих берегов Днестра.

Также политические представители обсудили возможность организации в ближайшее время встречи Премьер-министра Республики Молдова с лидером Приднестровья.

 

Бюро по реинтеграции