10.10.2014: Delegaţia Republicii Moldova în CUC a reiterat necesitatea discutării subiectului privind libera circulaţie a cetăţenilor în Zona de SecuritateComunicat de presă

10 octombrie 2014

 

Delegaţia Republicii Moldova în CUC a reiterat necesitatea discutării subiectului privind libera circulaţie a cetăţenilor în Zona de Securitate

 

Pe data de 9 octombrie 2014, în or. Bender a continuat şedinţa ordinară a Comisiei Unificate de Control (CUC), prezidată de co-preşedintele delegaţiei Federaţiei Ruse.

În cadrul dezbaterilor pe marginea agendei şedinţei, delegaţia Republicii Moldova a menţionat necesitatea includerii subiectului „Cu privire la circulaţia liberă a cetăţenilor în Zona de Securitate”, reiterând, totodată, îngrijorările în legătură cu menţinerea de către structurile de forţă ale Tiraspolului a practicii de creare a obstacolelor în calea liberei circulaţii a persoanelor de pe ambele maluri ale râului Nistru. A fost subliniat că locuitorii semnalează numeroase cazuri de blocare şi interzicere a accesului persoanelor şi transportului de pasageri în anumite localităţi din Zona de securitate, astfel fiindu-le încălcat dreptul la libera circulaţie. În acelaşi context, trezeşte nedumerire şi faptul că la 9 octombrie curent, structurile de forţă de la Tiraspol au blocat timp de 45 minute deplasarea delegaţiei moldoveneşti la şedinţa Comisiei Unificate de Control.

În pofida celor invocate, delegaţia transnistreană din nou a respins discutarea acestor subiecte în cadrul şedinţei, insistând că problemele de acest gen nu ţin de competenţa Comisiei. Totodată, reprezentanţii Tiraspolului au pus la îndoială prevederile a peste 90 de documente ale Comisiei, insinuând că prin aceasta s-au depăşit competenţele Comisiei în partea ce ţine de gestionarea situaţiei în Zona de Securitate. În acest sens, delegaţia moldovenească a declarat că revizuirea deciziilor creează un precedent periculos în activitatea CUC şi denotă necesitatea transformării actualei operaţiuni de pacificare.

Delegaţia Federaţiei Ruse a propus desfăşurarea unei şedinţe separate pentru examinarea rapoartelor Comandamentului Militar Întrunit, însă, reieşind din faptul că rapoartele nu reflectau toate incidentele ce au avut loc recent în Zona de Securitate, inclusiv cazurile de limitare a liberei circulaţii a persoanelor, delegaţia RM în CUC a reiterat necesitatea examinării rapoartelor respective în cadrul şedinţelor ordinare.

În lipsa consensului, co-preşedintele din partea Federaţiei Ruse, a propus suspendarea discuţiilor, intervenind cu propunerea ca următoarea reuniune a CUC să aibă loc pe data de 16 octombrie 2014.

 

 

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control

Biroul pentru reintegrare

http://reintegrare.gov.md