10.02.2017: Situaţia posturilor amplasate în Zona de Securitate din nou în atenţia CUC

Conform agendei de lucru, în cadrul şedinţei Comisiei Unificate de Control (CUC) din 09 februarie 2017 au fost abordate 12 subiecte.

Astfel, CUC a audiat raportul Comandamentului Militar Întrunit privind situaţia în Zona de Securitate pe perioada 01-07 februarie a.c.

Ulterior, s-a trecut la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi. Componenta moldovenească a atras atenţia în special asupra problematicii amplasării ilegale a aşa-numitor posturi de”grăniceri” în locul celor de pacificatori, în preajma localităţilor Zagornoe, Cremenciug, Coşniţa ş.a. din Zona de Securitate.

Instalarea acestor posturi a avut loc fără acceptul organelor de conducere ale operaţiunii de pacificare, cu încălcarea flagrantă a hotărârilor CUC şi a prevederilor Acordului cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992.

Delegaţia Republicii Moldova şi-a exprimat îngrijorarea faţă de acţiunile nelegitime ale părţii transnistrene şi a insistat asupra necesităţii de a identifica soluţii eficiente întru a lichida necondiţionat infrastructura posturilor nelegitim instalate şi a înlătura obstacolele existente în calea liberei circulaţii.

În procesul examinării problemei, delegaţia transnistreană a dat dovadă de o atitudine neconstructivă şi s-a eschivat sub diferite pretexte de la abordarea eventualelor opţiuni de reglementare.

Dat fiind faptul că delegaţia transnistreană şi cea a Federaţiei Ruse au avut poziţii evazive, s-a convenit ca discuţiile pe marginea acestor subiecte vor continua şi în cadrul următoarei şedinţe a CUC.

De menţionat, că prin decizia copreşedinţilor CUC a fost soluţionată problema asigurării circulaţiei automobilelor Î.S. „Poşta Moldovei” prin aşa-numitul punct de trecere de pe podul de la Dubăsari.

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control