08.09.2014: Transnistria va spori pregătirea de luptă a forţelor armate

Armata transnistreană este un “factor real de frînare a unei agresiuni potenţiale”. Astfel a declarat vineri liderul autoproclamatei RMN, Evgheni Şevciuk, la o adunare festivă dedicată aniversării a 23-a a constituirii forţelor armate ale regiunii.

Potrivit agenţiei “Infotag”, Şevciuk a subliniat că Transnistria promovează mereu “conceptul politicii externe paşnice, motiv pentru care în Transnistria a fost aprobată o doctrină militară de apărare, care semnifică faptul că armata apără ţara de eventualele manifestări agresive”.

Conform estimărilor conducerii tiraspolene, la momentul actual nu există “nici un pericol de război pentru RMN”. “Dar nu putem exclude eventualitatea de schimbare a planurilor potenţialilor noştri inamici, în special în condiţiile în care în Moldova, de exemplu, se perfecţionează planurile de instruire de luptă, sînt antrenaţi specialişti din blocuri cunoscute pentru o instruire suplimentară a forţelor armate moldoveneşti”, a afirmat Şevciuk.

Printre riscurile potenţiale el a numit “activizarea în statele vecine – Moldova şi Ucraina – a formaţiunilor naţionaliste şi militare, dar şi profasciste, care promovează uneori doctrine de intoleranţă şi supremaţie a unei naţiuni asupra alteia, politica de stat uninaţional”.

“Drept al doilea risc pot fi considerate companiile militare private, care acţionează uneori sub egida marelui capital şi cărora statul le delegă deciziile sale agresive de atac şi de realizare a diferitor diversiuni. Un alt risc îl constituie unităţile regulate ale statelor limitrofe, în cazul în care conducerile acestora vor realiza planuri agresive de rezolvare prin uz de forţă a disensiunilor politice”, a opinat liderul tiraspolean.

Potrivit lui, în acest context, “se pun şi sarcini noi de eficientizare a acţiunilor structurilor de forţă ale RMN în eventualitatea unor provocări militare la hotarele Transnistriei”.

 

Sursa: http://www.noi.md/md/news_id/47002