08.05.2015: La Chişinău a avut loc o întâlnire de lucru a reprezentanţilor politici în procesul de reglementare transnistreană

 

Comunicat de presă

 

8 mai 2015

 

La Chişinău a avut loc o întâlnire de lucru a reprezentanţilor politici în procesul de reglementare transnistreană

 

Astăzi, 8 mai, la sediul Misiunii OSCE de la Chişinău, a avut loc o întâlnire de lucru a reprezentanţilor politici în procesul de reglementare transnistreană de la Chişinău şi Tiraspol, Victor Osipov şi Nina Ştanski, cu participarea grupurilor de lucru în domeniul transportului şi economiei.

Subiectul principal al discuţiilor l-a constituit mecanismul de interacțiune între companiile de asigurare de pe cele două maluri ale Nistrului în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto. În acest sens, a fost coordonat și aprobat de către părți un Mecanism-cadru privind cooperarea dintre aceste companii.

De asemenea, în cadrul întrevederii au fost discutate procedurile de licenţiere a unor companii din regiunea transnistreană. Victor Osipov a subliniat că autorităţile sunt dispuse să găsească soluţii la această problemă pentru ca aceste întreprinderi să îşi poată continua activitatea.

 

Biroul pentru reintegrare

 

 

 

В Кишиневе состоялась рабочая встреча политических представителей в процессе приднестровского урегулирования

 

Сегодня, 8 мая, в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе, состоялась рабочая встреча политических представителей в процессе приднестровского урегулирования от Кишинева и Тирасполя, Виктора Осипова и Нины Штански, с участием рабочих групп в области транспорта и экономики.

Главной темой дискуссий явился механизм взаимодействия между страховыми компаниями с обоих берегов Днестра в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В этом контексте был согласован и подписан рамочный Механизм сотрудничества между данными компаниями.

Также в рамках встречи были обсуждены процедуры лицензирования некоторых компаний из приднестровского региона. Виктор Осипов подчеркнул, что руководство РМ открыто для поиска решения этой проблемы с тем, чтобы данные предприятия могли продолжить осуществление своей деятельности.

 

Бюро по реинтеграции