07.10.2016: Delegația transnistreană blochează vehement cooperarea în cadrul Comisiei Unificate de Control și împiedică activitatea Misiunii OSCE în Zona de Securitate

Pe 6 octombrie 2016 a avut loc şedinţa ordinară a Comisiei Unificate de Control (CUC), condusă de copreşedintele delegaţiei Federaţiei Ruse.

În cadrul reuniunii, reprezentanții OSCE, în conformitate cu Principiile de cooperare dintre Misiunea OSCE și CUC în Zona de Securitate, document pus în aplicare începînd cu 10 decembrie 2004, au anunţat oficial că intenționează în perioada 01-30 octombrie 2016 să viziteze posturile pacificatorilor din Zona de Securitate.

Delegațiile Chișinăului și Ucrainei au luat act de intenția delegației OSCE, care se încadrează în principiile de cooperare agreate și au susținut această inițiativă, menționând că reprezentanții Misiunii OSCE acreditați în CUC pot fără impedimente să desfășoare măsurile planificate. Acest mecanism este valabil, a devenit o practică și este pus în aplicare de la începutul cooperării dintre Misiunea OSCE și CUC.

Cu regret, însă, reprezentanţii Tiraspolului au exprimat refuzul categoric de a da curs iniţiativei OSCE, negând valabilitatea documentului din 10.12.2004, deşi, acesta a fost semnat şi de către conducătorul delegației transnistrene în CUC. Pe de altă parte, propunerea înaintată de componenta transnistreană de a include cererea OSCE ca subiect de discuții pe agenda de lucru a ședinței, a fost calificată de celelalte componente ale CUC drept neântemeiată şi lipsită de sens, în contextul în care conform mandatului stabilit, după înștiințarea prealabilă a CUC, Misiunea OSCE poate vizita fără careva precondiții sau impedimente obiectivele pacificatorilor, ceea ce și s-a făcut.

Calificăm poziția părții transnistrene ca fiind una sfidătoare şi care încalcă mecanismul existent al desfăşurării misiunii de pacificare. Este evident faptul, că reprezentanții Tiraspolului se opun cu vehemență modernizării institutului de observatori militari, menit să monitorizeze eficient situația în Zona de Securitate, blocând și activitatea Misiunii OSCE.

Considerăm inadmisibilă tentativa delegației transnistrene de a revizui principiile de cooperare cu Misiunea OSCE, fiind vădită intenţia acestora de a limita competențele stabilite anterior.

Atragem atenţia asupra faptului că astfel de provocări creează haos în activitatea CUC, iar componenta transnistreană manifestă incapacitatea de a respecta obligațiile asumate, ignorând totalmente documentele de bază ale Comisiei.

Referitor la subiectul liberei circulații în Zona de Securitate, inclus pe ordinea de zi a ședinței, subliniem că, în pofida unor propuneri rezonabile discutate și acceptate de componentele Comisiei, care au contribuit benefic la procesul de dialog, exponenții Tiraspolului, au blocat unilateral ședința CUC, refuzând să conlucreze.

În cadrul ședinței a fost confirmat observatorul militar din partea Federaţiei Ruse, maiorul Andrei Mișcenko. În legătură cu expirarea termenului deplasării de serviciu, a fost eliberat din funcţia deţinută, pacificatorul rus, maiorul Igor Kolobov.

De asemenea, delegațiile au luat act de 2 rapoarte săptămânale ale Comandamentului Militar Întrunit privind situația din Zona de Securitate, în care se menţiona despre lipsa incidentelor în perioada de referinţă.

Viitoarea ședință a CUC este preconizată pentru 13 octombrie 2016.

 

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control