05.05.2016: Componenta transnistreana sfidează mecanismul de pacificare şi menţine impedimente artificiale în calea liberei circulaţii

Astăzi, 5 mai, în or.Bender, s-a întrunit Comisia Unificată de Control (CUC), condusă de către copreşedintele delegaţiei Federaţiei Ruse.

Conform ordinii de zi, aprobate anterior, urma să fie definitivat mecanismul menit să asigure libera circulație prin Zona de Securitate.

Precizăm că, un proiect de decizie la acest subiect a fost elaborat, potrivit înţelegerilor convenite, în cadrul întrevederilor la nivelul copreședinților delegațiilor, reprezentanților Misiunii OSCE și ai Ucrainei în CUC. În proiect, se menţionează că, mecanismul de pacificare trebuie să asigure controlul situației în zona de responsabilitate a forțelor de menţinere a păcii şi să ofere posibilitatea reacționării prompte la documentarea incidentelor apărute.

Cu regret, însă, constatăm faptul că, componenta transnistreană, într-o manieră tradiţională a recurs la abordări provocatoare şi neconstructive, utilizând insinuări tendenţioase şi neglijând vehement pozițiile celorlalte delegații, contribuind în aşa mod la blocarea activităţii regulamentare a CUC. Astfel, aceasta a schimbat accentul de pe subiectul liberei circulații pe aşa-numita survolare a Zonei de Securitate de către aparate de zbor străine, atribuind un caracter politic unor lucrăride cartografiere şi cadastrale.

În context, atragem atenţia asupra faptului că delegaţia Republicii Moldova, în cadrul şedinţei din 11 februarie curent și a întrunirilor ulterioare ale CUC și a Comandamentului Militar Întrunit, a informat în repetate rânduri toate componentele CUC despre demararea unui proiect internaţional în acest sens, perioada efectuării lucrărilor de cartografiere, diagrama zborurilor, datele de identificare ale echipajului tehnic şi aparatelor de zbor de uz civil. De asemenea, s-a menţionat că, urmare a acestor lucrări se vor actualiza bazele de date şi documentele cadastrale de pe ambele maluri, iar materialele de resort vor fi repartizate cu titlu gratuit.

Totodată, delegația Republicii Moldova a difuzat o adresare, prin care a atras atenția tuturor participanților la misiunea de pacificare, asupra acțiunilor unilaterale şi sfidătoare ale Tiraspolului, manifestate prin explorarea perimetrului Zonei de Securitate de către aparate de zbor militare, care, încălcând regimul existent şi prevederile documentelor semnate anterior, au efectuat zboruri nesancţionate, fără coordonări prealabile obligatorii cu Autoritatea Aeronautica Civilă a Republicii Moldova, Î.S. ”MoldATSA”, CUC și CMÎ (conţinutul adresării poate fi citit mai jos).

Prin atitudinea pe care o demonstrează, componenta transnistreană arată că nu este dispusă să soluționeze problemele existente în zona de responsabilitate a forțelor de pacificare, iar acţiunile ei distructive se rezumă la blocarea și discreditarea mecanismului actual de monitorizare a situației în Zona de Securitate, încălcând vehement prevederile Acordului din 21 iulie 1992, Regulamentului de activitate a CUC și a altor documente referitoare la principiile reglementării pașnice a conflictului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

 

Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control

 

                                                                       

 

В связи с продолжающимся некорректным интерпретированием в СМИ,  представителями Приднестровья в ОКК, легально проведённых мероприятий по созданию общедоступной базы данных в области картографии и кадастра, делегация Республики Молдова в Комиссии доводит до Вас в приложении, информацию о несогласованных полетах над Зоной безопасности воздушных судов Приднестровского региона, производимых в нарушение протокольного решения ОКК № 35 от 16 октября 1992 г.

Также обращаем Ваше внимание на тот факт что, полёты указанной летательных аппаратов не санкционированные Органом управления гражданской авиации и Государственным предприятием MOLDATSA РМ, ответственными за надзор и контроль в области регулирования и использования воздушного пространства, влияют на безопасность полетов и могут привести к воздушным катастрофам, о чём молдавская делегация неоднократно доводила приднестровской стороне.

Принимая во внимание вышеизложенное, делегация Республики Молдова обращается к приднестровской делегации в ОКК с просьбой принять меры по прекращению подобного рода опасных и провокационных действия в периметре Зоны Безопасности и прилегающих к ней районах. 

 

Приложение

Информация о несанкционированных полетах над Зоной безопасности

 воздушных судов приднестровского региона

Дата

Тип воздушного судна

Данные об извещении ОВК

Всего

2015

22.09.2015

Ан-2

Не извещалось

3

23.09.2015

Ан-2

Не извещалось

4

23.10.2015

Ан-2

Не извещалось

2

26.10.2015

Ан-2

Не извещалось

2

05.11.2015

Ан-2

Не извещалось

2

08.11.2015

Ан-2

Не извещалось

2

10.11.2015

Ан-2

Не извещалось

2

Итого

17

2016

01.04.2016

Ан-2

Не извещалось

2

06.04.2016

Ан-2

Не извещалось

3

07.04.2016

Ан-2

Не извещалось

3

12.04.2016

Ан-2

Не извещалось

1

Итого

9

ВСЕГО

26

 

 

Делегация Республики Молдова в

Объединенной Контрольной Комиссии

 

Sursa: http://www.gov.md/ro/content/componenta-transnistreana-sfideaza-mecanismul-de-pacificare-si-mentine-impedimente