04.03.2016: O nouă provocare a a.n. structuri de forță transnistrene în Zona de Securitate

În cadrul ședinței Comisiei Unificate de Control (CUC) din 03 martie curent,  discuțiile s-au axat pe subiectul asigurării liberei circulaţii în Zona de Securitate.

Delegațiile au efectuat consultări pe marginea propunerilor anterior formulate, în special, pe propunerea expusă de comandantul militar superior al Federației Ruse, care prevede că în procesul de documentare a situațiilor legate de limitarea liberei circulații, la solicitarea unuia dintre comandanții contingentelor de pacificare, ieșirea observatorilor militari la fața locului să fie asigurată necondiționat. Mecanismul respectiv este unul pragmatic și în măsură să contribuie la deblocarea activității observatorilor militari, oferindu-le posibilitatea să documenteze cazurile de îngrădire a liberei circulații în termene proxime și să intervină cu recomandări concrete întru ameliorarea situației.

Această poziţie a fost susținută de către toate delegaţiile CUC, cu excepţia părţii transnistrene, deoarece mecanismul propus spre realizare nu va permite în continuare să se întreprindă măsuri unilaterale ce ar putea împiedica libera circulaţie pe ambele maluri ale Nistrului, fiind încălcate astfel prevederile Acordului cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992.

Poziţia delegaţiei Republicii Moldova la acest subiect este cu mult mai tranşantă,  urmare a cazului ieşit din comun, ce a avut loc pe 02 martie curent în s. Varniţa, unde datorită acţiunilor prompte şi operative, întreprinse de către Inspectoratul de Poliţie Bender, a fost curmată tentativa de răpire a unei persoane de către a.n. structuri de forţă transnistrene, cu încălcarea gravă a angajamentelor asumate la ședința CUC din 25.02.2016, în cadrul căreia s-a convenit că, în timpul evenimentelor consacrate comemorării celor căzuți în conflictul de pe Nistru, în Zona de Securitate nu vor fi întreprinse careva acțiuni cu caracter destabilizator.

Deşi, conform deciziilor CUC (procesele verbale nr.166 din 22.02.1995 şi nr.452 din 02.06.2002) şi Regulamentului de activitate al Comisiei, observatorii militari urmau necondiţionat să se deplaseze la faţa locului pentru a documenta incidentul, partea transnistreană în mod unilateral şi sfidător a blocat ieşirea acestora şi n-a admis investigarea cazului.

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control