03.03.2016: Întîlnirea de lucru a reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană

Astăzi, 3 martie, la sediul Misiunii OSCE din Chişinău, a avut loc întîlnirea de lucru a reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană din partea Chişinăului şi Tiraspolului, Gheorghe Bălan şi Vitalii Ignatiev, la care au asistat reprezentanţii participanţilor din cadrul formatului de negocieri „5+2”.

Reprezentanţii politici au salutat reluarea ședințelor de lucru în formatul “1+1” şi au exprimat interesul reciproc pentru consolidarea dialogului dintre Chişinău şi Tiraspol într-un mod transparent şi constructiv, cu abordarea subiectelor de interes major și obţinerea unor rezultate favorabile populaţiei de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Conform agendei de lucru prestabilite, părţile au discutat următoarele probleme:
– aspecte din domeniul transportului feroviar de mărfuri și pasageri pe segmentul transnistrean;
– asigurarea liberei circulaţii a locuitorilor și a mijloacelor de transport, fiind reiterată indispensabilitatea eliminării tuturor barierelor existente, a anulării regimurilor migraționale instituite în mod unilateral în localitățile din stânga Nistrului, precum și a simplificării procedurilor de traversare a liniei administrative;
– situația certificatelor internaționale de asigurare obligatorie auto “Cartea Verde” în regiunea transnistreană, fiind exprimată îngrijorarea în legătură cu nerespectarea de către reprezentanții Tiraspolului a standardelor internaționale existente în domeniu. La subiect, s-a intervenit cu apelul de a identifica neântârziat o soluție practică la nivelul experților de pe ambele maluri;
– majorarea tarifelor la serviciile de asigurare cu apă și canalizare în raport cu consumatorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, părții transnistrene fiindu-i atrasă atenția asupra inadmisibilității promovării practicilor segregaționiste în lipsa raționamentelor economice de rigoare și solicitată luarea măsurilor ce se impun în vederea respectării principiului egalității în drepturi și obligații;
– cauzele penale în care figurează persoane din stânga Nistrului, problemă insistent abordată de reprezentantul politic de la Tiraspol, cu atribuirea nejustificată a conotațiilor politice, fără a fi luată în considerație componenta juridică a acestora, standardele internaționale în materia drepturilor omului, principiul separației puterilor în abordarea problemelor de acest gen și necesitatea restabilirii drepturilor ce au fost lezate locuitorilor de pe ambele maluri (de ex.: deblocarea accesului fermierilor din r-nul Dubăsari la terenurile agricole aflate după traseul Camenca-Tiraspol, cu restabilirea dreptului de proprietate asupra pământurilor);
– actualizarea prevederilor Protocolului din 16 mai 2001 „Cu privire la recunoaşterea reciprocă a documentelor eliberate de către structurile competente din Republica Moldova şi Transnistria”, subiect abordat de partea transnistreană, în lipsa cărorva angajamente clare de a contribui la promovarea obiectivului de reglementare și la apropierea celor două maluri, conform înțelegerilor anterior convenite.

În contextul subiectelor abordate, precum și reieșind din necesitatea găsirii unor soluții tehnice la acestea, părţile au convenit asupra reluării în perioada imediat apropiată a activității grupurilor sectoriale de lucru.

De asemenea, reprezentanţii politici au convenit ca întîlnirile de lucru în acest format să fie organizate mai frecvent.

 

Sursa: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1766868006870632&id=1399244030299700