03.03.2015: Încă un pas făcut pentru sporirea încrederii între cele două maluri ale Nistrului

20 de jurnalişti de pe ambele maluri ale Nistrul au participat la clubul de presă final dedicat totalizării rezultatelor proiectului „Jurnaliştii de pe ambele maluri ale Nistrului pentru democraţie şi colaborare”, implementat de API, în parteneriat cu Media Center din Tiraspol, cu sprijinul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană, co-finanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). Evenimentul a avut loc în zilele de 27-28 februarie în Vadul lui Vodă.

Participanţii şi-au împărtăşit experienţa referitor la investigaţiile jurnalistice realizate în perioada  mai 2014-februarie 2015, au vorbit despre dificultăţile avute şi modul cum acestea au fost depăşite. Jurnaliştii s-au referit la succesele şi greutăţile de a munci în echipe, având în vedere că majoritatea din ei au lucrat de sine stătător până acum. Ei au discutat despre perspectivele de viitor, inclusiv despre planurile de a continua să scrie materiale jurnalistice comune şi în afara proiectului. De asemenea, participanţii au făcut recomandări cu privire la îmbunătăţirea activităţilor, sugerând  şi o serie de teme pentru alte proiecte.

Menţionăm că în cadrul acestui proiect au fost instruiţi 20 de jurnalişti de pe ambele maluri ale Nistrului, în pregătirea investigaţiilor jurnalistice, opt dintre aceştia, câştigătorii primului concurs de materiale jurnalistice,  au  avut posibilitatea să întreprindă o vizită de studiu în Tallin. Aceştia s-au familiarizat cu experienţa de succes a colegilor estonieni, dar şi cu activitatea organizaţiilor care sunt preocupate de integrarea etniilor conlocuitoare în societate. În total, au fost scrise nouă investigaţii care au fost publicate în 38 de mijloace de informare în masă.

Alţi opt jurnalişti, câştigătorii celui de-al doilea concurs de materiale jurnalistice, au primit în calitate de premii echipament tehnic pentru activitatea profesională. Jurnaliştii au remarcat că acest proiect ia ajutat nu doar la consolidarea cunoştinţelor, dar şi la îmbunătăţirea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între jurnalişti. Organizatorii au accentuat că activităţile şi obiectivele realizate au avut menirea să contribuie la dezvoltarea proceselor democratice în societate, la sporirea încrederii între cele două maluri şi la eliminarea prejudecăţilor şi a concepţiilor greşite a cetăţenilor unii faţă de alţii.

Organizatorii au pregătit participanţilor şi o surpriză artistică. Cu sprijinul unei voluntare – artista cu dizabilităţi de auz – Diana Doroşenco, jurnaliştii au pictat ceşti  şi apoi le-au dăruit unul altuia în semn de mulţumire pentru activitatea fructuoasă desfăşurată în comun.

În prima zi a reuniunii de la Vadul lui Vodă, jurnaliştii au întreprins şi o vizită de studiu în raionul Căuşeni, unde, în cinci localităţi, a fost creat un sistem unic de colectare selectivă a deşeurilor menajere, datorită asistenţei financiare a Uniunii Europene şi PNUD, oferite prin Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”. În total, au fost construite 24 de platforme, care au fost dotate cu 52 de tomberoane zincate pentru colectarea selectivă a deşeurilor alimentare şi nealimentare şi alte 24 de tomberoane pentru colectoarea plasticului. Donatorii au investit peste 1 mln. 935 mii lei, iar comunitatea a mai contribuit cu 398 mii 200 lei.  Un proiect similar a fost implementat în trei localităţi din raionul Slobozia din stânga Nistrului pentru care sau cheltuit 148 mii 350 dolari SUA.

 

Sursa: http://api.md/news/view/ro-nc-un-pas-fcut-pentru-sporirea-ncrederii-ntre-cele-dou-maluri-ale-nistrului-884