01.09.2015: Declaraţia Biroului pentru reintegrare în legătură cu reţinerea unui grup de jurnalişti

Autorităţile moldoveneşti condamnă cu hotărâre acţiunile provocatoare ale structurilor transnistrene, ce denotă ignorarea de către Tiraspol a înţelegerilor existente în domeniul asigurării, libertăţii circulaţiei populaţiei între cele două maluri ale Nistrului, precum şi încălcarea continuă a drepturilor omului şi a libertăţii cuvântului în regiune.

Astfel, astăzi, 1 septembrie, în satul Corjova colaboratorii structurilor de forţă din Transnistria au reţinut un grup de jurnalişti al unui post moldovenesc de televiziune care intenţiona să reflecte evenimentele legate de începutul noului an şcolar la gimnaziul din localitate. În pofida faptului că jurnaliştii dispuneau de acreditarea Comisiei Unificate de Control, aceştia au fost reţinuţi pentru efectuarea unor pretinse acţiuni procesuale. Numai după intervenţia insistentă a delegaţiei moldoveneşti în Comisia Unificată de Control cu formularea cerinţelor corespunzătoare, grupul de jurnalişti a fost eliberat. Lucrul grupului a fost însă zădărnicit, punerea pe post a reportajului planificat de la manifestaţiile festive aşa şi nu a avut loc, iar jurnaliştii au fost nevoiţi să se întoarcă în Chişinău.

Trezeşte nedumerire lipsa unei reacţii cuvenite la incidentul care a avut loc din partea reprezentanţilor Comandamentului Militar Unit al Forţelor de Pacificare, ceea ce constituie o dovadă în plus a existenţei unor neajunsuri serioase în activitatea operaţiei de pacificare, formatul şi atribuţiile căreia impun revizuirea lor conceptuală.

Chişinăul califică acest incident drept un nou gest neprietenos din partea Tiraspolului îndreptat spre crearea premeditată a unei atmosfere conflictuale în procesul de reglementare a problemei transnistrene, precum şi spre agravarea situaţiei în Zona de Securitate.

         Chişinău

1 septembrie 2015