01.06.2015: Licenţele întreprinderii KVINT pentru import, fabricare, păstrare şi comercializare angro a producţiei alcoolice au fost prelungite cu 3 luni
Comunicat de presă

1 iunie 2015

 

Licenţele întreprinderii KVINT pentru import, fabricare, păstrare şi comercializare angro a producţiei alcoolice au fost prelungite cu 3 luni

 

În rezultatul consultărilor la nivel de conducere a Guvernului a fost luată decizia de a prelungi pe un termen de 3 luni valabilitatea licenţelor întreprinderii KVINT, la solicitarea acesteia, pentru import, fabricare, păstrare şi comercializare angro a producţiei alcoolice. Astfel, funcţionalitatea întreprinderii şi îndeplinirea tuturor angajamentelor ei este asigurată, iar în termenul alocat suplimentar urmează a fi îndeplinite procedurile de obţinere a licenţelor pe termen deplin, conform noilor criterii aplicate tuturor operatorilor în domeniu din Republica Moldova şi ţinând cont de specificul situaţiei în regiunea transnistreană.

Decizia autorităţilor moldoveneşti confirmă poziţia exprimată în cadrul întâlnirii reprezentanţilor politici în procesul de reglementare a conflictului transnistrean de la Chişinău şi Tiraspol, care a avut loc pe 8 mai 2015. Partea moldovenească a menţionat atunci deschiderea sa pentru a sprijini activitatea agenţilor economici transnistreni din domeniul producţiei alcoolice în condiţiile în care acestea acceptă regulile comune pentru toţi producătorii, cerute de standardele interne şi cele impuse de pieţele de destinaţie.

Ţinem să subliniem că beneficiarul licenţelor şi-a confirmat, la rândul său, angajamentul de a îndeplini cerinţele, iar autorităţile implicate în procedura de licenţiere a luat act de poziţia constructivă a conducerii întreprinderii KVINT.

Informăm şi toţi ceilalţi operatori din domeniu, importatori, producători şi comercianţi de producţie alcoolică, asupra necesităţii de a se pregăti din timp de îndeplinirea noilor cerinţe şi reglementări în materie de realizare a comerţului pe pieţele de desfacere externe. Derularea normală, la nivel tehnic şi fără politizare inutilă, a procedurilor de autorizare va conferi stabilitate activităţii în acest domeniu important şi de referinţă pentru economia regiunii transnistrene a Republicii Moldova.

 

Biroul pentru reintegrare