01.04.2016: Un semnal pozitiv a fost lansat la şedinţa Comisiei Unificate de Control

Pe 31 martie curent,  în or. Bender a avut loc şedinţa ordinară a Comisiei Unificate de Control (CUC), condusă de către co-preşedintele delegaţiei Federaţiei Ruse. La şedinţă au asistat, în calitate de oaspeţi, Viceprim-ministrul pentru Reintegrare Gheorghe Bălan, Reprezentantul special al Federaţiei Ruse în reglementarea conflictului transnistrean Serghei Gubarev şi consilierul Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, general-maiorul Marat Kulahmetov.

În cadrul lucrărilor, au fost aprobaţi şi confirmaţi  în funcţii Comendantul militar al or. Bender – raion cu regim sporit de securitate, locotenent-colonelul Federaţiei Ruse, Serghei Halimon şi observatorul militar transnistrean, locotenent-colonelul Alexandru Liceakov. Concomitent, au fost eliberaţi din funcţiile deţinute cîţiva pacificatori, în legătură cu expirarea termenului deplasării de serviciu şi au fost aprobate 4 rapoarte săptămânale privind situaţia din Zona de Securitate, cu menţiunea că, nu au fost înregistrate incidente.

Procedînd la examinarea subiectului central privind asigurarea liberei circulaţii în Zona de Securitate, delegaţia moldovenească a difuzat tuturor componentelor CUC propuneri de compromis, suplimentar celor înaintate pe 21 ianuarie 2016, de ă-şi intensifica eforturile orientate spre identificarea unei soluţii pragmatice la această problemă, ţinându-se cont de înţelegerile convenite la nivelul co-preşedinţilor CUC şi de sugestiile expuse de către reprezentanţii Misiunii OSCE şi ai Ucrainei în cadrul şedinţelor anterioare.

Această iniţiativă a provocat discuţii constructive, în cadrul cărora,  majoritatea reprezentanţilor CUC, au încercat să convingă componenta transnistreană să accepte setul de propuneri, care, în mod sigur, ar putea conduce la deblocarea lucrărilor Comisiei. Cu regret însă, partea transnistreană a refuzat din nou să asigure ieşirea observatorilor militari pentru documentarea incidentelor în Zona de Securitate, la cererea unuia din cei 4 şefi militari superiori, invocînd diverse motive, neîntemeiate. 

La acest subiect, componenta transnistreană a solicitat consultări suplimentare.

În context, delegaţiile au convenit să prelungească discuţiile la problema respectivă  în cadrul  întrevederii de lucru a co-preşedinţilor Republicii Moldova, Federaţiei Ruse, Transnistriei, reprezentanţilor Misiunii OSCE şi ai Ucrainei, pe 4 aprilie 2016. 

Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control